500 MW wind op land tegen 2020
500 MW wind op land tegen 2020
Ontdek onze ambities
De energie van morgen in Coo
De energie van morgen in Coo
Ontdek onze plannen voor de toekomst
NIEUWS
Persberichten Wind4Flanders, ArcelorMittal en Storm huldigen grootste windpark van Gentse Haven in

Vlaams Minister van Energie, Bart Tommelein, en Vlaams Minister van Milieu, Joke Schauvliege, hebben deze donderdag 20 april 2017 een nieuw windpark op de site van ArcelorMittal in Gent officieel ingehuldigd. Het windpark telt 8 windturbines met elk een tiphoogte van 200 meter. Daarmee behoren deze turbines tot de hoogste van het land.

20.04.2017

In de media ENGIE Electrabel laat in De Standaard een licht schijnen op haar mobiliteitsplan

Op 22 maart heeft ENGIE Electrabel De Standaard ontmoet voor een gesprek over de strategie rond haar mobiliteitsplan. Hoe zet ENGIE zich in om haar medewerkers aan te moedigen om met het openbaar vervoer naar het werk te komen? Luc Vanlangendonck, de social relations & mobility expert van ENGIE Electrabel, gaf tijdens het gesprek meer uitleg…

24.03.2017

Persberichten Periode van onbeschikbaarheid Tihange 1 herzien

Bericht aan Belga: ENGIE Electrabel heeft vandaag een nieuwe inschatting gemaakt van de heropstartdatum van Tihange 1 en ze verschoven naar 31 mei 2017. Ten gevolge van een incident tijdens bouwkundige werken op 7 september jongstleden, kan de heropstart van Tihange 1 enkel plaatsvinden na goedkeuring van het Federaal Agentschap voor…

24.03.2017

Persberichten Investeringsprojecten Tihange 1, Doel 1 en 2 conform de doelstellingen van het Euratom-Verdrag

De Europese Commissie heeft op 17 maart 2017 haar advies gegeven in kader van artikel 43 van het Euratom-Verdrag over de investeringsprojecten in verband met de langetermijnuitbating van enerzijds Tihange 1, en anderzijds Doel 1 en 2. De Commissie acht dat deze projecten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Belgische…

23.03.2017

Espace
JOBS
JOBS
Verzenden

Focus

Het tweede leven van een industriële site

Om de veiligheid van de site op lange termijn te garanderen, verwijdert ENGIE Electrabel de vliegassen van de terril van Hénâ, de oude opslagplaats van haar centrale van Les Awirs. 

Meer weten

Focus

Tegen 2020 wil ENGIE Electrabel 500 MW aan windturbines op land hebben. Hiermee scherpt de onderneming haar initiële doelstelling, die op 400 MW mikte, flink aan. We bieden de omwonenden de gelegenheid om in onze projecten te participeren.  

Meer weten