500 MW wind op land tegen 2020
500 MW wind op land tegen 2020
Ontdek onze ambities
De energie van morgen in Coo
De energie van morgen in Coo
Ontdek onze plannen voor de toekomst
NIEUWS
Persberichten Periode van onbeschikbaarheid Tihange 1 herzien

Bericht aan Belga: ENGIE Electrabel heeft vandaag een nieuwe inschatting gemaakt van de heropstartdatum van Tihange 1 en ze verschoven naar 31 mei 2017. Ten gevolge van een incident tijdens bouwkundige werken op 7 september jongstleden, kan de heropstart van Tihange 1 enkel plaatsvinden na goedkeuring van het Federaal Agentschap voor…

24.03.2017

Persberichten Investeringsprojecten Tihange 1, Doel 1 en 2 conform de doelstellingen van het Euratom-Verdrag

De Europese Commissie heeft op 17 maart 2017 haar advies gegeven in kader van artikel 43 van het Euratom-Verdrag over de investeringsprojecten in verband met de langetermijnuitbating van enerzijds Tihange 1, en anderzijds Doel 1 en 2. De Commissie acht dat deze projecten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Belgische…

23.03.2017

In de media Hebt u 25 jaar lang uw elektriciteit te duur betaald?

ENGIE Electrabel antwoordt in 10 punten. In zijn nummer van 10 maart beweert het weekblad Le Vif-L'Express dat Electrabel en de intercommunales meer dan 20 jaar een systeem hebben georganiseerd om de elektriciteit permanent te duur te factureren. ENGIE Electrabel reageerde fors op de vorm en de inhoud van dit artikel.

10.03.2017

In de media Beheer levensduurverlenging Doel 1 en 2

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) heeft een uitspraak gedaan over de verlenging van Doel 1 en 2. Twaalf experts hebben van 14 tot 23 februari de installaties en de hele aanpak van het Long Term Operation (LTO)-project voor Doel 1 en 2 grondig nagekeken. Deze zogenoemde Salto-audit kwam er op vraag van het Federaal Agentschap…

24.02.2017

Espace
JOBS
JOBS
Verzenden

Focus

Het tweede leven van een industriële site

Om de veiligheid van de site op lange termijn te garanderen, verwijdert ENGIE Electrabel de vliegassen van de terril van Hénâ, de oude opslagplaats van haar centrale van Les Awirs. 

Meer weten

Focus

Tegen 2020 wil ENGIE Electrabel 500 MW aan windturbines op land hebben. Hiermee scherpt de onderneming haar initiële doelstelling, die op 400 MW mikte, flink aan. We bieden de omwonenden de gelegenheid om in onze projecten te participeren.  

Meer weten