De markt begrijpen om je factuur te begrijpen

In België kennen we een vrijgemaakte energiemarkt. De klant kan er in alle vrijheid zijn energieleverancier kiezen. De vrijmaking heeft ervoor gezorgd dat tal van nieuwe spelers hun intrede hebben gedaan. ENGIE Electrabel is op deze markt actief als energieproducent en -leverancier aan de verbruiker.

De energiecomponent maakt amper 20 tot 30% van de factuur uit
De energiecomponent maakt amper 20 tot 30% van de factuur uit

Uitsplitsing van uw energiefactuur

Ook al maakt energie amper 20 tot 30% van de elektriciteitsfactuur uit, toch zijn het de leveranciers - zoals ENGIE Electrabel - die de eindverbruiker alle verschillende posten (energie, transport, distributie, taksen) moeten aanrekenen.

Voorbeeld van de gemiddelde verdeling van de energiefactuur (bron FEBEG).

Persbericht FEBEG over de evolutie van het marktmodel.

De spelers op de vrijgemaakte energiemarkt

16035_Schema_Activiteitenrapport2014_1330x500_NF

 1. De producenten
  Ze gebruiken verschillende technologieën om in België of in het buitenland elektriciteit te produceren die in het net wordt geïnjecteerd. ENGIE Electrabel, de grootste elektriciteitsproducent in België, produceert lokaal, dicht bij haar klanten.
 2. De transmissienetbeheerder
  In België staat Elia in voor het transport van de elektriciteit vanuit de centrales via het hoogspanningsnet naar de grote industriële verbruikers en naar de distributienetten. Elia beheert het hoogspanningsnet en ziet toe op het evenwicht tussen het aanbod van en de vraag naar elektriciteit. Fluxys beheert het transportnet en de opslagplaatsenvoor aardgas.
 3. De distributienetbeheerders
  Zij zorgen voor de distributie van elektriciteit (en aardgas) tot bij de eindverbruiker via het midden- en laagspanningsnet. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het net, de aansluitingen en de opname van de meters. Deze opdrachten worden voornamelijk uitgevoerd door Eandis en Infrax (Vlaanderen), Ores (Wallonië) en Sibelga (Brussel).
 4. De leveranciers
  De leveranciers kopen op energiebeurzen elektriciteit (en aardgas) die ze doorverkopen, of ze produceren zelf stroom, zoals ENGIE Electrabel, en verkopen hem aan hun klanten. De leverancier is ook het aanspreekpunt voor de eindklant.
 5. De regeringen en regulatoren
  De regeringen bepalen het energiebeleid van het land en de gewesten.
  De regulatoren controleren de marktspelers en waken over het naleven van de regels. Het gaat om de CREG (federaal niveau), de VREG (Vlaanderen), de CWaPE (Wallonië) en Brugel (Brussel).
 6. De klanten
  Particulieren, bedrijven of gemeenschappen kiezen vrij hun elektriciteitsleverancier. Op deze markt bestaat in België veel concurrentie. De klant is vaak ook zelf producent wanneer hij beschikt over bijvoorbeeld zonnepanelen, een windturbine of warmtekracht.

Brochure: Spelers op de energiemarkt

Video: Wie doet wat op de energiemarkt?

Je factuur beter beheren met Budget Optimizer

budgetoptimizercleanMet Budget Optimizer kan je het bedrag van je voorschotfactuur aanpassen, zodat je onaangename verrassingen bij de jaarlijkse afrekening vermijdt. De toepassing vraagt de klant om zijn meterstand in te voeren op het formulier dat op de website van ENGIE Electrabel beschikbaar is. Het bedrag van zijn tussentijdse factuur wordt daarop onmiddellijk herberekend, waarna de klant zelf bepaalt of hij het maandelijkse voorschotbedrag al dan niet aanpast.

Hoe Budget Optimizer gebruiken?

U wil er meer over weten?