Het tweede leven van een industriële site

De verwijdering van de terril van Hénâ is een ambitieus project waarmee ENGIE Electrabel zijn voorbeeldfunctie als verantwoordelijke industriële onderneming kracht bijzet. Hier liggen twee valleien in de regio van Flémalle al sinds 1952 bedolven onder 1,7 miljoen m3 vliegas. Binnen afzienbare tijd zal hier een nieuwe groene zone het licht zien die de ontwikkeling van biodiversiteit zal bevorderen.

Een nieuwe groene zone die de ontwikkeling van biodiversiteit zal bevorderen
Een nieuwe groene zone die de ontwikkeling van biodiversiteit zal bevorderen

Beknopte geschiedenis van de terril

De terril van Hénâ bevindt zich in Les Awirs, een deelgemeente van Flémalle. De site bestond oorspronkelijk uit twee hoofdvalleien gevormd door de beek Le Hénâ en de beek Les Fagnes.

De Terril van Hénâ bestaat uit 1,7 miljoen m3 vliegas afkomstig van de verbranding van steenkool in de elektriciteitscentrale Les Awirs. De ophoping van vliegas startte in 1952 en werd in 1972 beëindigd omwille van een stabiliteitsprobleem. 

In de loop der jaren werden alle nodige maatregelen genomen om de stabiliteit van de terril te verzekeren en academici keken nauwlettend toe op de veiligheid van de site. 

In 2002 besloot ENGIE Electrabel om de terril volledig te verwijderen, nadat een externe en onafhankelijke studie had uitgewezen dat dit op langere termijn de enige definitieve oplossing was.

Laatste ontwikkelingen


Hena_NWSL_DEC16In mei 2016 startten we met de opbouw van de transportband, één van de belangrijkste fasen van de ganse bouwwerken. Lees het artikel

In september 2016 loopt de fase van de constructie van de installaties op de site van Hénâ ten einde. 

In december hebben we onze achtste informatiebrief voor de buurtbewoners van de terril van Hénâ verspreid. U kunt alle nieuwsbrieven hieronder lezen (in het Frans).

December 2016November 2016September 2016Juli 2016Juni 2016Mei 2016April 2016Maart 2016

 

 

 

Informatie voor de omwonenden

Tijdens de volledige duur van de werken worden de omwonenden transparant en proactief geïnformeerd. Een volledig team staat paraat om naar hen te luisteren en hen voor te lichten.

Speciaal e-mailadres: terrilhena@electrabel.com

Groen nummer: 0800 20 210

Verneem alles over het project via deze informatiebronnen:

Een ambitieus en verantwoordelijk project

Kerncijfers van het project

15 - de werken zullen naar verwachting 15 jaar in beslag nemen

30 - naast de werknemers van ENGIE Electrabel zullen er tijdens de installatie van de uitrustingen een dertigtal bijkomende personen op de site werken

60 - het aantal uitgevoerde aanbevelingen, bovenop de strikte maatregelen die aanvankelijk waren voorgesteld om de hinder voor omwonenden te beperken

50 - een investerng van 50 miljoen euro

1,7 - miljoen m3 vliegas

Een ambitieus project in 3 fasen

Een ambitieus project in 3 fasen

De opzet is duidelijk: de site geleidelijk aan in de oorspronkelijke toestand herstellen en er een nieuwe en aangename groene zone ontwikkelen met de garantie van een totale veiligheid op lange termijn.

De werken, die volledig door ENGIE Electrabel worden uitgevoerd, zullen naar verwachting 15 jaar in beslag nemen en ongeveer 50 miljoen euro kosten.

De werken zijn aangevat in mei 2015 en zullen gespreid verlopen over 3 fasen:

  1. Voorbereidende fase met de installatie van de uitrustingen die voor de verwijdering van de terril noodzakelijk zijn.
  2. Afvoer van de vliegassen met een overdekte transportband naar de centrale Les Awirs en van daaruit per schip naar de Belgische cementindustrie.
  3. Geleidelijke heraanleg van de site en ontmanteling van de uitrustingen.
persdossier
Veiligheid een absolute prioriteit

Veiligheid een absolute prioriteit

Om de stabiliteit te verzekeren, werden de verschillende fasen van de werken vooraf volledig gemodelleerd en  gesimuleerd in samenwerking met verschillende studiebureaus.

De afvoer van de vliegassen zal beginnen aan de uiteinden ‘stroomopwaarts’ van de terril en vervolgens ’stroomafwaarts’ vorderen. De verwijdering van de terril zal gebeuren volgens een nauwkeurige fasering, goedgekeurd door verschillende onafhankelijke professoren, wat de veiligheid moet verzekeren, meer bepaald door de hellingen op de site te beperken. Naarmate de werken vorderen, zullen de interne en externe stabiliteitscontroles worden opgevoerd (in samenwerking met de UCL, de ULg en de ULB).

Tot slot werd er binnen ENGIE Electrabel een specifiek noodplan uitgewerkt, en daarnaast ook een algemeen gemeentelijk noodplan.

persdossier
Het dagelijkse leefcomfort van de omwonenden

Het dagelijkse leefcomfort van de omwonenden

Vanaf de eerste ontwerpfasen van het project hebben we voorzien in zoveel mogelijk maatregelen om de hinder te beperken. We hebben gekozen voor de oplossing die de minste hinder met zich mee brengt, ten koste van andere minder optimale oplossingen (transport per vrachtwagen, verschillend tracé…).

Een zestigtal aanbevelingen uit de milieueffectenstudie of aangereikt door de lokale overheden zal worden uitgevoerd om de impact van het project te beperken. We nemen in het bijzonder maatregelen om geluidshinder en stofvorming buiten de site te vermijden.

persdossier

U wil er meer over weten, uw standpunt met anderen delen of ons contacteren?