Het tweede leven van een industriële site

De verwijdering van de terril van Hénâ is een ambitieus project waarmee ENGIE Electrabel zijn voorbeeldfunctie als verantwoordelijke industriële onderneming kracht bijzet. Hier liggen twee valleien in de regio van Flémalle al sinds 1952 bedolven onder 1,7 miljoen m³ vliegas. Binnen afzienbare tijd zal hier een nieuwe groene zone het licht zien die de ontwikkeling van biodiversiteit zal bevorderen.

 

Een nieuwe groene zone die de ontwikkeling van biodiversiteit zal bevorderen
Een nieuwe groene zone die de ontwikkeling van biodiversiteit zal bevorderen

Beknopte geschiedenis van de terril

De terril van Hénâ bevindt zich in Les Awirs, een deelgemeente van Flémalle. De site bestond oorspronkelijk uit twee hoofdvalleien gevormd door de beek Le Hénâ en de beek Les Fagnes.

De terril van Hénâ bestaat uit 1,7 miljoen m³ vliegas afkomstig van de verbranding van steenkool in de elektriciteitscentrale Les Awirs. De ophoping van vliegas startte in 1952 en werd in 1972 beëindigd omwille van een stabiliteitsprobleem.

In de loop der jaren werden alle nodige maatregelen genomen om de stabiliteit van de terril te verzekeren en academici keken nauwlettend toe op de veiligheid van de site. 

In 2002 besloot ENGIE Electrabel om de terril volledig te verwijderen, nadat een externe en onafhankelijke studie had uitgewezen dat dit op langere termijn de enige definitieve oplossing was.

Laatste nieuws

Hena newsletter 13 cover jbcDe werf voor de verwijdering van de terril van Hénâ is operationeel sinds eind 2016.

Tot op vandaag werd meer dan 200 000 ton vliegas afgevoerd.

De werf voor de verwijdering van asbest, die eind april 2017 werd stilgelegd, werd half november heropgestart nadat een uitbreiding van de vergunning was verkregen.

Geregeld worden gerichte luchtmetingen georganiseerd (5 metingen per maand). De analyses gebeuren door een onafhankelijk erkend laboratorium.

Wegens het droge weer in juli en in de eerste helft van augustus, werd de maandelijkse meetcampagne (5 dagen) van de concentratie van asbestvezels in de lucht op en rond de Hénâ-site, die oorspronkelijk voor de week van 20 augustus 2018 was voorzien, vervroegd naar 7 augustus. De resultaten van de metingen van 7 tot 10 augustus en van 13 augustus beantwoorden aan de voorwaarden die zijn opgelegd door de vergunning. Wij herinneren er nogmaals aan dat die voorwaarden 10 keer strenger zijn dan die welke in de Belgische wetgeving zijn voorzien. De eerstvolgende meetcampagne is voorzien voor eind september.

In juni 2018 hebben we onze 13de informatiebrief voor de buurtbewoners van de terril van Hénâ verspreid.

Lees de laatste informatiebrieven (in Frans): Juni 2018Januari 2018November 2017Oktober 2017Mei 2017.

Een ambitieus en verantwoordelijk project

Kerncijfers van het project:

15: de werken zal 15 jaar duren

60: het aantal aanbevelingen dat werd uitgevoerd, in aanvulling van de initieel voorgestelde maatregelen, om de omwonenden te ontlasten

50: een investering van 50 miljoen euro

1,7: 1,7 miljoen m³ vliegas

Een ambitieus project in 3 fasen

Een ambitieus project in 3 fasen

De opzet is duidelijk: de site geleidelijk aan in de oorspronkelijke toestand herstellen en er een nieuwe en aangename groene zone ontwikkelen met de garantie van een totale veiligheid op lange termijn.

De werken zijn aangevat in mei 2015 en zullen gespreid verlopen over 3 fasen:

  1. Voorbereidende fase met de installatie van de uitrustingen die voor de verwijdering van de terril noodzakelijk zijn.
  2. Afvoer van de vliegassen met een overdekte transportband naar de centrale Les Awirs en van daaruit per schip naar de Belgische cementindustrie.
  3. Geleidelijke heraanleg van de site en ontmanteling van de uitrustingen.
persdossier
Veiligheid een absolute prioriteit

Veiligheid een absolute prioriteit

Om de stabiliteit te verzekeren, werden de verschillende fasen van de werken vooraf volledig gemodelleerd en  gesimuleerd in samenwerking met verschillende studiebureaus.

De afvoer van de vliegassen zal beginnen aan de uiteinden ‘stroomopwaarts’ van de terril en vervolgens ’stroomafwaarts’ vorderen. De verwijdering van de terril zal gebeuren volgens een nauwkeurige fasering, goedgekeurd door verschillende onafhankelijke professoren, wat de veiligheid moet verzekeren, meer bepaald door de hellingen op de site te beperken.

Naarmate de werken vorderen, zullen de interne en externe stabiliteitscontroles worden opgevoerd (in samenwerking met de UCL, de ULg en de ULB).

Tot slot werden een specifiek intern noodplan van ENGIE Electrabel én een gemeentelijk nood- en interventieplan opgesteld.

persdossier
Het dagelijkse leefcomfort van de omwonenden

Het dagelijkse leefcomfort van de omwonenden

Vanaf de eerste ontwerpfasen van het project hebben we voorzien in zoveel mogelijk maatregelen om de hinder te beperken.

We hebben gekozen voor de oplossing die de minste hinder met zich mee brengt, ten koste van andere minder optimale oplossingen (transport per vrachtwagen, verschillend tracé…).

Een zestigtal aanbevelingen uit de milieueffectenstudie of aangereikt door de lokale overheden zal worden uitgevoerd om de impact van het project te beperken.

We nemen in het bijzonder maatregelen om geluidshinder en stofvorming buiten de site te vermijden.

persdossier

Informatie voor de omwonenden

Tijdens de volledige duur van de werken worden de omwonenden transparant en proactief geïnformeerd. Een volledig team staat paraat om naar hen te luisteren en hen voor te lichten.

Speciaal e-mailadres: terrilhena@electrabel.com

Groen nummer: 0800 20 210

Verneem alles over het project

U wil er meer over weten?