Publicaties

Vragen en antwoorden reactor Doel 3 September 2012 (Frans)

Parlementaire hoorzitting februari 2015

Persnota reactorvaten Doel 3 Tihange 2 november 2015

(Pers)mededelingen

16 juni 2017 Doel 3 en Tihange 2: geen evolutie van de waterstofinsluitsels

17 november 2015 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle beslist dat Doel 3 en Tihange 2 in alle veiligheid kunnen opstarten

1 oktober 2015 Electrabel past planning aan met betrekking tot de onbeschikbaarheid van Doel 3 en Tihange 2

13 mei 2015 Aanpassing periode van onbeschikbaarheid Doel 3 en Tihange 2

31 maart 2015 Dossier reactorvaten Doel 3 en Tihange 2 Electrabel zal de internationale experten eind april ontmoeten

25 maart 2014 Geplande stops van kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 worden vervroegd

23 januari 2015 Periode van onbeschikbaarheid Doel 3 en Tihange 2 herzien

12 juni 2014 Electrabel zet testen reactorvaten Doel 3 en Tihange 2 voort

17 mei 2013 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle keurt heropstart van Doel 3 en Tihange 2 in alle veiligheid goed

25 maart 2013 Electrabel heeft de resultaten van de bijkomende testen en analyses met betrekking tot het reactorvat van Tihange 2 bij het FANC ingediend

4 februari 2013 Electrabel heeft haar actieplan ter goedkeuring ingediend bij het FANC

6 december 2012 Electrabel, Groep GDF SUEZ, overhandigt conclusies heropstart Doel 3 en Tihange 2

7 augustus 2012 Verlenging stilstand kerncentrale Doel 3

Infografie

electra-info-restart-v1-nl