Kerncentrale Tihange

De kerncentrale van Tihange (CNT) is gelegen in de stad Hoei, langsheen de rechteroever van de Maas. Op de site bevinden zich 3 kernreactoren van het type PWR (drukwaterreactor) met een totaal vermogen van 3 008 MW. Ze werden in gebruik genomen in de periode 1975-1985. De centrale vertegenwoordigt ongeveer 15% van de totale elektriciteitsproductiecapaciteit in België.

Veiligheid is onze topprioriteit
Veiligheid is onze topprioriteit

Actualiteit en topics

De kerncentrale van Tihange voert een open communicatiebeleid. Gedurende het ganse jaar organiseert ze talrijke communicatie-initiatieven zoals brochures, bijeenkomsten, persconferenties en -mededelingen.  

U bent journalist en u heeft een vraag? Dan kan u terecht bij de verantwoordelijke externe communicatie van kerncentrale Tihange:

Serge Dauby 
Tel.: 085 24 30 41 
serge.dauby@engie.com

Persberichten ENGIE Electrabel 

Mededelingen en publicaties Tihange (INES en andere)

Presentaties

U bent contractant? Dan vindt u hier alle nuttige informatie (algemene en specifieke voorwaarden, in te vullen documenten, toegangsprocedures…)

Long term operation

Long term operation

Wist u dat onze kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2 helemaal niet verouderd zijn en nog steeds voldoen aan de strengste internationale normen? Dat we jaarlijks gemiddeld 300 miljoen euro investeren in onze kerncentrales? En dat ze niet meer de centrales zijn van veertig jaar geleden, maar doorheen de loop der jaren permanent geactualiseerd en gemoderniseerd werden. Dat Doel 1 en 2 en Tihange 1 qua beschikbaarheid rond de 90% zitten en dat ze daardoor tot de 25% beste centrales wereldwijd behoren. Of wist u dat van de 443 reactoren die wereldwijd in exploitatie zijn, 63 na 40 jaar levensduur nog veilig uitgebaat worden? Wist u dat in de hele wereld de verlenging van de exploitatieduur van kerncentrales tot zestig of zelfs tot tachtig jaar algemeen uitgevoerd.

Persnota Verlenging Doel 1 en Doel 2 

Lees alles hierover op de site van het FANC
Toestand van de 3 eenheden op 16 januari 2017

Toestand van de 3 eenheden op 16 januari 2017

Tihange 1: ongeplande stop

Tihange 2: in bedrijf

Tihange 3: in bedrijf

Lees de persberichten van ENGIE Electrabel

Kenmerken van de 3 eenheden

Dialoog met de omwonenden

Kerncentrales Doel en Tihange hechten een bijzonder belang aan de relaties met hun omgeving. Ze hebben overlegorganen opgericht om met hun stakeholders te communiceren en via een informatiemagazine informeren ze hun omwonenden.

Comité des riverains

Comité des riverains

Het Comité des riverains is een overlegorgaan dat in 2007 in Tihange werd opgericht om de banden tussen de centrale en de mensen uit haar omgeving nauwer aan te halen. Alle problemen en vragen over de activiteiten van de kerncentrale komen op de bijeenkomsten van het comité aan bod.

Lees onze publicaties
Bezoeken

Bezoeken

Rond kernenergie en kerncentrales heerst vaak nog een sfeer van geheimzinnigheid. ENGIE Electrabel laat u kennis maken met deze wereld. Een bezoek aan centrale Tihange is alvast een goed vertrekpunt. Opgelet: bezoeken aan de kerncentrales zijn momenteel niet mogelijk.

Kerncentrale Tihange herbergt een permanente tentoonstelling over het nucleaire die enkel toegankelijk is bij een begeleid bezoek aan de centrale.

Toegangsplan Tihange

Reserveer uw bezoek

U wil er meer over weten, uw standpunt met anderen delen of ons contacteren?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek onze laatste berichten
Een vraag, een suggestie?

Een vraag, een suggestie?

Kom mee discuteren op ons webcafe!
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home