Een energiebron met wind in de zeilen

100 meter hoog in de lucht wentelen de wieken van de windturbines van ENGIE Electrabel en produceren ze elektriciteit naargelang van de windsnelheid. Onze windturbines op het vasteland halen een vermogen van 2 tot 3,5 MW. Op dit ogenblik kunnen ze voldoende elektriciteit opwekken om het jaarverbruik van 160 000 gezinnen te dekken. Tegen 2020 zullen we ons windvermogen op het vasteland hebben verdubbeld.

 

37 windparken
37 windparken
127 windturbines
127 windturbines
256 MW
256 MW

Steile ambities

Windturbines op het vasteland (onshore):

Tegen 2020 willen we ons opgesteld windvermogen op het vasteland ten opzichte van 2014 verdubbelen en het elk jaar met 40 MW opvoeren of, anders uitgedrukt, twintig nieuwe windturbines per jaar bouwen. Met die doelstelling zijn lokale investeringen gemoeid die op ongeveer 400 miljoen euro worden geraamd. In 2015-2016 zullen er al 60 windturbines zijn bijgekomen. Volg de laatste ontwikkelingen op onze windblog

Windturbines op zee (offshore):

Ook daar hebben we ambitieuze doelstellingen en participeren we voor 35% in het Mermaid project (samen met het Otary consortium dat 65% aanhoudt). De uitvoering van dit project is een technische uitdaging waarvoor ENGIE Electrabel al haar knowhow bundelt. Het windpark zal normaliter tegen 2020 operationeel zijn. Het zal voldoende elektriciteit produceren om het jaarverbruik van 286 000 gezinnen te dekken en goed zijn voor een vermeden CO2-uitstoot van 367 000 ton per jaar.

Met haar toekomstige investeringen wil ENGIE Electrabel de grootste groene producent en investeerder van het land blijven en een leiderspositie als windenergieontwikkelaar innemen. De verdere ontwikkeling van windenergie kadert in haar streven om een gediversifieerde energiemix aan te houden.

Lees het persdossier over onze windambities

Hier vindt u een kaart met onze windparken

U bent onze partner

Electrabel CoGreen

Electrabel CoGreen

De coöperatieve vennootschap Electrabel CoGreen biedt omwonenden de gelegenheid om te investeren in windturbineparken die in of nabij hun gemeente worden gebouwd.

Website CoGreen
Greensky

Greensky

In Gingelom, langs de E40 Brussel-Luik en de spoorweglijn Leuven-Luik, werden op 24 oktober 2015 zeven Greensky windturbines opgestart. Zij laten dagelijks 170 treinen rijden op windenergie. Greensky is een partnerschap tussen Electrabel, Infrabel, Sint-Truiden en de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Ontdek in beelden de bouw van het windpark in Gingelom
Samen met onze klanten

Samen met onze klanten

We begeleiden ondernemingen bij hun projecten voor de installatie van een productie-eenheid voor windenergie.

Ontdek ons aanbod

Samenwerken met partners

ENGIE Electrabel wil duurzame publiek-private partnerschappen (PPP) uitbouwen met lokale overheden. De samenwerking met de openbare sector moet de ontwikkeling van nieuwe windturbineparken bevorderen. Zo werden er in 2015 drie ondernemingen opgericht om windenergieprojecten een nieuwe dynamiek te verlenen:

De participatie van omwonenden aanmoedigen

Één van onze prioriteiten is het aanknopen van een open dialoog met de omwonenden. Met het oog daarop werd in 2013 de coöperatieve vennootschap Electrabel CoGreen opgericht. Ze biedt omwonenden de gelegenheid om te investeren in windturbineparken die in of nabij hun gemeente worden gebouwd. Op die manier dragen ze bij tot het halen van de Belgische doelstellingen van groenestroomproductie en komen ze terzelfder tijd in aanmerking voor een dividenduitkering. 

Wist u dit? In 2013 en 2015 zijn 995 omwonenden van windturbineparken coöperant van CoGreen geworden. Samen hebben ze bijna 1 000 000 euro geïnvesteerd. Voor het boekjaar 2015 werd een totaal dividend uitgekeerd van 55 402,50 EUR wat overeenkomt met 7,5 euro of 6% per aandeel.

Windenergie omzetten in elektriciteit

4 jaar

4 jaar

Er verloopt 3 tot 4 jaar tussen de studie en de indienstname van een windpark.

Volg de voortgang van onze projecten op onze windblog
1 300 gezinnen

1 300 gezinnen

Een gunstig geplaatste windturbine op land met een vermogen van 2 MW kan op één jaar tijd zo’n 4 500 MWh elektriciteit produceren. Dat komt overeen met het jaarverbruik van bijna 1 300 gezinnen.

Volg de voortgang van onze projecten op onze windblog
20 jaar

20 jaar

De gemiddelde levensduur van een windturbine bedraagt 20 jaar.

Volg de voortgang van onze projecten op onze windblog

Om elektriciteit met een windturbine te produceren, moet het uiteraard waaien (de turbine draait pas bij een windsnelheid van 3 m/s en haalt haar maximale vermogen bij een snelheid van 12 m/s). Maar ook niet té hard! Vanaf een windsnelheid van 25 m/s worden de windturbines uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. De energieproductie uit windturbines schommelt dan ook sterk. ENGIE Electrabel maakt gebruik van speciale software die meteorologische gegevens analyseert om de productie van de turbines zo accuraat mogelijk te voorspellen. Op basis van die informatie kunnen we desnoods andere energiebronnen of centrales inschakelen.

Ontdek in beelden de bouw van het windpark in Gingelom en het windpark in Olen.

Hoe werkt het?

Windturbine op het vasteland (onshore):

Windturbine op zee (offshore):

16035_Schema_Wind_1330x500_NL2

Wist u dit? Op 500 meter afstand komt het geluidsniveau van een windturbine niet uit boven dat in een bibliotheek.

Lees meer over wind in onze brochure Groene stroom uit wind.

U wil er meer over weten, uw standpunt met anderen delen of ons contacteren?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek onze laatste berichten
Een vraag, een suggestie?

Een vraag, een suggestie?

Kom mee discuteren op ons webcafe!
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home