Bericht aan Belga

Vandaag, 21 september, heeft Electrabel de einddatum van de revisie van Tihange 2 en Tihange 3 aangepast.

Vorig jaar heeft Electrabel een betondegradatie vastgesteld ter hoogte van de plafonds van de stoomafblaaslokalen van Doel 3 waar zich de uitgangspijpen van de stoomaflaatkleppen bevinden. Deze lokalen bevinden zich in een gebouw naast het reactorgebouw, in de niet-nucleaire zone. Deze gebouwen vervullen voor de meest recente Belgische eenheden een bijkomende veiligheidsfunctie die in het algemeen niet aanwezig is in de centrales in onze buurlanden. Deze gebouwen worden blootgesteld aan intense stoomdruk die mettertijd een degradatie van het beton veroorzaakt.

De werken voor Tihange 3 en de analyses die aan de gang zijn voor Tihange 2 en Doel 4 (kernboringen, afschrapen, verzamelen van gegevens) tonen aan dat de staat van degradatie verschilt van gebouw tot gebouw.

De ploegen werken momenteel aan een diagnose en aan berekeningen die het moeten toelaten om actieplannen voor te stellen aan de autoriteiten.

Op basis van de beschikbare informatie heeft Electrabel de beschikbaarheid herzien van de eenheden die betrokken zijn bij de betonproblematiek :
  • Tihange 2 : onbeschikbaar tot 1 juni 2019
  • Tihange 3 : onbeschikbaar tot 2 maart 2019
  • Doel 4 : geen aanpassing – onbeschikbaar tot 15 december 2018
Electrabel herhaalt dat deze data een beste schatting is op basis van de informatie die vandaag beschikbaar is. Deze kunnen aangepast worden in functie van het optimaliseren van de planning, het resultaat van toekomstige inspecties, de vooruitgang van de werken en van de vragen van de autoriteiten.

Electrabel communiceert op een transparante wijze naar de markt. Electrabel herhaalt dat deze evenementen geen enkele impact hebben op de bevolking, de werknemers en het milieu.

Contact pers:
Anne-Sophie Hugé
0032 2 518 60 20
anne-sophie.huge@engie.com