Bericht:

De gascentrale van Vilvoorde, die een capaciteit heeft van 255 MW is opgestart. De eenheid zal heel de winter lang elektriciteit produceren. De opstart van de centrale van Vilvoorde is één van de acties die Electrabel heeft voorgesteld om bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid deze winter.

ENGIE Electrabel heeft een akkoord ondertekend met de eigenaars van de centrale - EMBG - om ze te laten draaien tot het einde van de winter. Deze eenheid, die door de eigenaar werd stilgelegd in 2014, toont een grote flexibiliteit en kan heel snel ingezet worden van zodra het elektriciteitsnet er nood aan heeft.

De centrale van Vilvoorde heeft van de bevoegde overheden de toelating gekregen om elektriciteit te produceren (uitbatingsvergunning en milieuvergunning).

Daarnaast heeft ENGIE Electrabel ook alle vergunningsaanvragen ingediend op federaal en regionaal niveau om een bijkomende productiecapaciteit van 250 MW te kunnen uitbaten (diesel generatoren, gasturbines en -motoren).

De uitbatingstoelatingen werden reeds verleend op federaal niveau. Het proces om de toelatingen op regionaal niveau te ontvangen, is lopende.

Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux: “De situatie van deze winter is in België ongekend. Naast het in evenwicht brengen van onze eigen portefeuille, doen we er alles aan om Elia te helpen in hun missie om het globaal evenwicht op het elektriciteitsnet te garanderen en op die manier de bevoorradingszekerheid van België te verzekeren.”

Als grootste groenestroom producent beschikt Electrabel over 45% van de geïnstalleerde productiecapaciteit in België. Vorig jaar heeft Electrabel dankzij haar gediversifieerd productiepark ongeveer 57% van het elektriciteitsverbruik in België geproduceerd.


Perscontact ENGIE Electrabel:

Anne-Sophie HUGÉ
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

23.10.2018