ENGIE Electrabel windpark parc éolien jbcTijdens de wintermaanden kan het gebeuren dat windturbines stilgelegd worden wegens het risico op ijsvorming. Windturbines kunnen ijs ophopen onder bepaalde atmosferische omstandigheden. Dit komt veelal voor bij temperaturen rondom het vriespunt waarbij er een hoge relatieve luchtvochtigheid is, waardoor waterdeeltjes in de lucht aanvriezen. Afhankelijk van de inplanting van de windturbines kan dit een risico opleveren voor de omgeving door het rondvliegen van ijs.

Windturbines worden zo ontworpen dat ze in alle weersomstandigheden de veiligheid kunnen garanderen. Om problemen met ijs te vermijden, installeert ENGIE Electrabel op al zijn windturbines ijsdetectiesystemen die ervoor zorgen dat de windturbines stilgelegd worden bij ijsvorming.

Om de omgeving te beschermen worden nog bijkomende maatregelen genomen: positionering van de rotor, waarschuwingsborden… Alvorens de windturbines te herstarten na een ijsstop, gebeurt er een visuele controle op de afwezigheid van ijs.

Meer weten: onze windprojecten en de coöperatieve vennootschap Electrabel CoGreen.

18.01.2017