Onze reactie:

De perimeter van de jaarrekening van Electrabel N.V. is niet beperkt tot de operationele activiteiten van elektriciteitsproductie en de verkoop van elektriciteit en gas in België. Electrabel N.V. beschikt als vennootschap immers enerzijds over materiële activa in België – die het bedrijfsresultaat voortbrengen – en anderzijds over financiële activa binnen het domein van de energie (participaties binnen en buiten Europa) die bijdragen tot het financiële resultaat.

Electrabel N.V. sluit 2016 af met een verlies van -1,1 miljard euro. Dit verlies komt eigenlijk door de daling van het bedrijfsresultaat die resulteert uit de herziening van toevoegingen aan de nucleaire provisies.

Doordat het boekjaar afgesloten wordt met verlies, is de belastbare basis voor de vennootschapsbelasting nihil. Electrabel blijft desondanks een belangrijke belastingbetaler in België. In 2016 heeft Electrabel 212 miljoen euro betaald aan nucleaire bijdrage, de bijdrage gelinkt aan de levensduurverlenging van Doel 1 en 2, en andere bedrijfsbelastingen.

In een nog steeds zeer concurrentiele context behoudt ENGIE Electrabel reeds 4 jaar op rij haar marktaandelen dankzij haar competitieve prijzen, een erkende kwalitatieve dienstverlening en een uitbreiding van haar gamma aan producten en diensten in een context van energietransitie.

In 2016 richtte de Groep ENGIE haar nieuwe organisatie op met 24 Business Units met als doel de territoriale verankering van de activiteiten te versterken en dichter bij de klant te staan. Deze nieuwe organisatie laat toe om innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen, meer bepaald voor de B2B klanten, dankzij de creatie van nieuwe synergiën tussen Energie en Diensten in België. De ambitie is om op deze weg verder te gaan en deze synergiën de komende maanden nog te versterken in het voordeel van de klant.

Meer weten: Jaarrekening 2016 Electrabel N.V. – Markante feiten.

19.05.2017