ENGIE Isabelle Kocher jbcTerwijl ze in Brussel was, beantwoordde Isabelle Kocher, CEO van de Groep ENGIE, vragen van journalisten van De Tijd en L’Echo. Tijdens dit gesprek herinnerde ze eraan dat Electrabel “een nucleair operator is waarvan de kwaliteit wereldwijd wordt erkend” en die nooit heeft ontkend dat er zaken voor verbetering vatbaar waren. “We zijn een verantwoordelijke uitbater.

Volgens Isabelle Kocher “gaat de energiewereld gedeeltelijk gedecentraliseerd worden” en gaat het bestaande model omgevormd worden tot een gemengd systeem waarin gedecentraliseerde productie de grote energiecentrales zal aanvullen. “België moet, net als de meeste landen, de omslag maken naar een energiemix met meer hernieuwbare energie. Electrabel doet dit trouwens al.

Gevraagd naar de toekomst van kernenergie, merkte de voorzitster van Electrabel op dat de kerncentrales in België vandaag meer dan de helft van de elektriciteit produceren. Ze vulde aan dat er een scenario bestaat om de eenheden nog langer te laten draaien, maar dat die beslissing in de handen ligt van de beleidsmakers. “Wij geloven in dit scenario omdat we denken dat de centrales competitief en efficiënt zijn en dat ze geen CO2 uitstoten.

Over de projecten die passen in de energietransitie vertelde Isabelle Kocher dat in de centrale van Drogenbos nog dit jaar een proefproject start voor de grootschalige opslag van elektriciteit in batterijen.

Volgens de CEO van ENGIE zal de verkiezing van Donald Trump als president van de VS, en zijn klimaat-kritische visie, de doorbraak van hernieuwbare energie niet belemmeren. “De energietransitie is van fundamenteel belang voor een massa spelers: voor de consumenten maar ook voor de opkomende economieën met een grote energievraag.

Lees de interviews in De Tijd en L’Echo.

30.01.2017