ENGIE Electrabel CoGreen jbcNa de inschrijvingsperiode voor zes nieuwe windparken eind 2016, telt Electrabel CoGreen nu 17 windparken en 1.583 aandeelhouders.

Als lokaal verankerde speler richtte ENGIE Electrabel in 2013 de coöperatieve vennootschap Electrabel CoGreen op. Die biedt de omwonenden de mogelijkheid om te investeren in windparken in hun buurt. Hiermee ging de onderneming in op de vraag van buurtbewoners om ze nauwer te betrekken bij windturbineprojecten. Als aandeelhouder van Electrabel CoGreen dragen ze bij aan een duurzamere en lokale energieopwekking.

600 in 2016

Sinds de oprichting van Electrabel CoGreen werden al 17 windparken opengesteld voor burgerparticipatie. In de parken staan in totaal 53 windturbines, goed voor een gezamenlijke capaciteit van 121 MW. De windmolens produceren voldoende groene stroom om te voorzien in het verbruik van 81.000 huishoudens en besparen jaarlijks de uitstoot van 128.000 ton CO2.

1.583 buurtbewoners kozen inmiddels om aandeelhouder te worden van CoGreen, waarvan bijna 600 na de inschrijvingsperiode voor zes nieuwe windparken in 2016. In totaal investeerden ze 3,07 miljoen euro.

De dividenden die Electrabel CoGreen aan haar aandeelhouders uitkeert, zijn afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die de windturbines produceren. De eerste dividenden bedroegen 4 tot 6%.

In de lente van 2017 zullen omwonenden opnieuw kunnen participeren in nieuwe windparken in Vlaanderen en Wallonië.

Grootste groenestroomproducent

ENGIE Electrabel beschikt momenteel over 567 MW hernieuwbare energiecapaciteit, wat haar de grootste groenestroomproducent van het land maakt. De onderneming wil dit ook blijven, onder andere door tegen 2020 haar geïnstalleerd vermogen in windenergie op het land uit te breiden tot 400 MW.

Vandaag heeft ze 256 MW windenergie in werking, gespreid over 37 windparken met 127 windturbines. De totale elektriciteitsproductie ervan komt overeen met het equivalent verbruik van 160.000 gezinnen.

Meer weten over Electrabel CoGreen.
Of volg de windprojecten van ENGIE Electrabel op de voet.

11.01.2017