Bericht:

De centrale zal maandag opnieuw opstarten. De teams van Electrabel zijn volledig gemobiliseerd.

Het onderhoud voor het herladen van Tihange 1 is afgerond. Volgens de huidige planning zou de centrale op 12 november opnieuw aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden. Dat is 5 dagen eerder dan gepland. Electrabel wenst hierbij wel te benadrukken dat deze datum zoals steeds een inschatting is en dat het altijd mogelijk is dat de activiteiten voor heropstart meer tijd nemen dan voorzien.

De stop van de kerncentrale Tihange 1 voor het onderhoud werd vervroegd, rekening houdend met de onbeschikbaarheid van andere kerncentrales voor verplichte werkzaamheden in het kader van nucleaire veiligheid.

Ter herinnering, Electrabel heeft sinds september uitzonderlijke maatregelen getroffen om meer dan 1.000 megawatt bijkomende lokale capaciteit te vinden. Deze maatregelen zijn:

  • De heropstart van de gascentrale van Vilvoorde, die stil lag sinds 2014, na een akkoord met de eigenaar EMBG (255 megawatt)
  • De optimalisatie van het rendement van andere thermische centrales (100 megawatt)
  • De installatie van mobiele generatoren op de productiesites van Electrabel (255 megawatt)
  • Het sturen van de elektriciteitsvraag bij grote industriële klanten (tot 540 megawatt)

Daarnaast kunnen we ook rekenen op de thermische en waterkrachtcentrales van de ENGIE Groep in Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Electrabel communiceert, als verantwoordelijke onderneming, regelmatig naar de markt en haar klanten: www.engie.be/winter.


Perscontacten ENGIE Electrabel:

Hellen SMEETS (nl)
Tel.: +32 2 519 51 69
E-mail: hellen.smeets@engie.com

Anne-Sophie HUGÉ (fr)
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

09.11.2018