ENGIE Electrabel windpark parc éolien jbcTegen 2020 wil ENGIE Electrabel 500 MW aan windturbines op land hebben. Hiermee scherpt de onderneming haar initiële doelstelling, die op 400 MW mikte, flink aan.

In de toekomst zullen we energie anders produceren en verbruiken dan vandaag. We noemen dit de energietransitie. Eenvoudig gezegd, hebben we het dan over de evolutie naar een CO2-arme wereld. Het nieuwe energiesysteem kenmerkt zich door de snelle, noodzakelijke ontwikkeling van hernieuwbare energie.

ENGIE en ENGIE Electrabel willen overheden, ondernemingen, steden, particulieren… begeleiden in deze energietransitie en hierin ook zelf het voortouw nemen. Voor hernieuwbare energie schakelt ENGIE Electrabel alvast een versnelling hoger.

Zo kondigde ENGIE Electrabel eind vorig jaar aan dat het tegen 2020 meer dan 60 MW capaciteit aan zonne-energie wil installeren bij bedrijven. Deze doelstelling sluit perfect aan bij zijn ambities om leider te zijn in de energietransitie.

Voor windenergie schroeft de onderneming nu haar ambities bij. Naast zonne-energie zal windenergie immers een steeds belangrijkere rol spelen in onze energievoorziening.

Belangrijke innovatieve speler in hernieuwbare energie

Eind 2016 bedroeg de geïnstalleerde capaciteit aan hernieuwbare energie van ENGIE Electrabel 567 MW, als volgt verdeeld:
  • Biomassa: 285 MW
  • Waterkrachtcentrales: 21,5 MW
  • Zonnepanelen: 4,5 MW
  • Windenergie: 256 MW (en 45 MW in aanbouw).
Deze productiecapaciteit leverde in 2016 voldoende groene stroom voor 660.000 gezinnen. Met zijn toekomstige investeringen, zal ENGIE Electrabel een vooraanstaande rol blijven vervullen in de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

De onderneming kan daarbij ook rekenen op de kennis van de onderzoekscentra van de ENGIE Groep en haar samenwerking met meerdere universiteiten. Zo onderzoekt ENGIE Lab Laborelec bijvoorbeeld nieuwe toepassingen van zonnecellen en de opslag van stroom uit hernieuwbare energiebronnen. Verder buigt de academische wereld zich over het potentieel van kleinere windturbines.

Grotere ambities in wind

Half 2015 uitte ENGIE Electrabel de ambitie om tegen 2020 zijn onshore windcapaciteit uit te bouwen tot 400 MW. Eind 2016 stond de teller op 300 MW in gebruik en in aanbouw (40 windparken met 144 windturbines). De projectenportefeuille is bovendien goed gevuld.

Daarom scherpte de onderneming haar ambities aan. Ze wil de eerdere doelstelling van 400 MW al in 2018 bereiken en in 2020 de kaap van de 500 MW halen. Deze windcapaciteit zal goed zijn voor een jaarlijkse productie van 1 miljard kilowattuur of het verbruik van 300.000 gezinnen. Bovendien zal 440.000 ton minder CO2 worden uitgestoten.

Samenwerken met derden en omwonenden

Een belangrijke prioriteit van ENGIE Electrabel bij het behalen van zijn windambities, is het aangaan van duurzame partnerschappen met lokale autoriteiten, waaronder Vlaamse en Waalse intercommunales en gemeenten, en bedrijven. Daarnaast hecht ENGIE Electrabel veel belang aan een open dialoog met de omwonenden. Daarom optiek richtte het in 2013 de coöperatieve Electrabel CoGreen op. Deze vennootschap biedt omwonenden de mogelijkheid om te investeren in windturbineparken in hun buurt.

Sinds de oprichting van Electrabel CoGreen kozen 1.583 omwonenden van 17 windparken ervoor om aandeelhouder te worden. Een van deze windparken ligt in Wielsbeke, op de industriezone Wielsbeke d'Hooie. Dit park werd trouwens zopas officieel in gebruik genomen, in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Meer wind in Vlaanderen

Met zijn verscherpte ambitie helpt ENGIE Electrabel de overheden in ons land om hun doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen.

Zo trekt minister Tommelein in Vlaanderen volop de kaart van zon, wind en warmte. Op 5 jaar tijd moeten er voor de minister 280 nieuwe windmolens bijkomen, wat neerkomt op elektriciteit voor 446.000 gezinnen.

In 2016 leverden 51 nieuwe windturbines groene stroom aan het net in Vlaanderen. Samen zijn ze goed voor een geïnstalleerd vermogen van 131,4 MW; 25% daarvan werd gerealiseerd door ENGIE Electrabel.

10.02.2017

 

 ENGIE Electravel onshore wind 2020 NL jbc