Bericht:

Samen met zijn 16.000 experten in energie en diensten, wil ENGIE van België een rolmodel maken inzake energie-efficiëntie met steeds meer groene, meer lokale en meer participatieve energie. In dit kader biedt ENGIE Electrabel burgers vanaf vandaag de mogelijkheid om te investeren in windenergie, een van de hoekstenen van de energietransitie, via een nieuw systeem van crowdlending. 

Sinds de oprichting van de coöperatieve Electrabel CoGreen in 2013 hebben al meer dan 2.000 buurtbewoners geïnvesteerd in een windmolenpark gelegen in hun gemeente, goed voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro.

Nu gaat ENGIE Electrabel, met 645 MW geïnstalleerde capaciteit de grootste groene stroomproducent van het land, nog een stapje verder in de vorm van ‘crowdlending’. Deze vorm van burgerparticipatie biedt alle particulieren de mogelijkheid om te investeren in windenergie via een lening. Burgers kunnen een bedrag van 1.000, 2.000 of 3.000 euro investeren in de Belgische windenergieprojecten van ENGIE Electrabel, met een verwacht jaarlijks brutorendement van 5% gedurende maximum 5 jaar. In een eerste fase is het totaal te investeren bedrag 1 miljoen euro.

Voor dit crowdlending project doet ENGIE Electrabel een beroep op het digitale investeringsplatform van Spreds. Deze laatste zorgt voor een transparant aanvraagproces, snelle verrichtingen en een snelle terbeschikkingstelling van het kapitaal. De klanten van ENGIE Electrabel ontvangen een e-mail om deel te nemen aan het crowdlending project. Ook niet-klanten krijgen de kans om in te stappen, via link www.spreds.com/engie.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: "Innovatie en burgerparticipatie geven de toekomst van windenergie vorm. Met dit crowdlending project zetten we in op beide vlakken. Door alle burgers de mogelijkheid te geven om te investeren in windmolenparken in België, kunnen ook zij zelf bijdragen aan een harmonieuze vooruitgang met steeds meer groene, meer lokale en meer participatieve energie."


Perscontacten ENGIE Electrabel:

Hellen SMEETS (nl)
Tel.: +32 2 519 51 69
E-mail: hellen.smeets@engie.com

Anne-Sophie HUGÉ (fr)
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

09.10.2018