Bericht:

ENGIE heeft twee belangrijke contracten voor energielevering afgesloten met het Vlaams EnergieBedrijf. Die zullen goed zijn voor het gasverbruik van enkele honderden overheidsgebouwen en een elektriciteitsverbruik dat te vergelijken is met dat van 171.000 gezinnen.

Vlaanderen Antwerpen jbcEen van de opdrachten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) is het beheer van de energielevering aan overheidsgebouwen als aankoopcentrale.

ENGIE heeft twee belangrijke contracten voor energielevering binnengehaald na een aanbesteding die het VEB afgelopen september organiseerde. Via deze contracten bevoorraadt het VEB zich met elektriciteit en aardgas en levert die vervolgens aan de verschillende overheidsklanten.

Het eerste contract omvat de levering van aardgas aan meer dan 200 overheidsinstellingen in Vlaanderen: scholen, gemeentebesturen, ziekenhuizen en huisvestingsmaatschappijen, voor een geraamd jaartotaal van 2.500 GWh, te leveren gedurende 3 jaar vanaf 1 januari 2018. Die hoeveelheid gas vertegenwoordigt 4% van het residentieel en tertiair verbruik van Vlaanderen, of anders gezegd het jaarverbruik van 107.000 gezinnen.

Het tweede contract omvat de levering van elektriciteit voor de gebouwen van meer dan 130 gemeenten en andere Vlaamse overheidsinstellingen voor een geraamd jaartotaal van minimaal 600 GWh, te leveren gedurende 2 jaar, vanaf 1 januari 2018. Die hoeveelheid energie vertegenwoordigt omgerekend het jaarverbruik van 171.000 gezinnen.

Deze contracten verstevigen de positie van ENGIE als eerste energieleverancier van Vlaanderen met 39,4% marktaandeel in gasdistributie en 42,9% marktaandeel voor elektriciteit*. Deze contracten versterken meteen ook de banden met het VEB, aangezien ENGIE al een deel van hun elektriciteitsbehoeften leverde in 2017.

Frederik Hindryckx, algemeen directeur van het VEB: “Het Vlaams EnergieBedrijf ontzorgt de publieke sector naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer. Daarom treden wij op als aankoopcentrale, organiseren wij aankooptrajecten voor energie-efficiëntiediensten, verzamelen wij energiegegevens en bieden wij advies. Als aankoopcentrale laten we de markt spelen voor onze dienstverlening. Deze twee belangrijke contracten die we afsloten met ENGIE, zijn een succesvolle weerslag van deze opdracht. Ze vormen een bewijs van ons vermogen om vele actoren in de overheidssector samen te brengen en het hen makkelijker te maken door de aanbestedingsprocedures over te nemen.”

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “Door beide contracten binnen te halen bevestigen wij ons rol als betrouwbare en sterke partner met de nodige vermogen om grote volumes energie te leveren tegen een concurrentiële prijs, en dit ook dank zij onze expertise in de energiemarkt. Dit verstevigt onze rol als betrouwbare partner van het VEB en de volledige overheidssector. Ik wil er hier op wijzen dat ons productiepark energie opwekt met een lage CO2-uitstoot - een van de laagste in Europa - en dat we met onze 17.000 professionals actief in energie en diensten de voortrekker willen zijn in de energietransitie.”

(*) Gezamenlijk rapport van de CREG over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België, jaar 2016, blz. 14 en 15


Perscontact ENGIE Electrabel:

Olivier DESCLÉE
Tel.: +32 2 501 56 89
E-mail: olivier.desclee@engie.com

28.11.2017