Bericht:

Na dialoog met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft Electrabel beslist om de agenda van de geplande revisies van Tihange 2 en Doel 4 te herzien en de einddatum van de revisie Tihange 3, die aan de gang is, aan te passen. Electrabel wenst voor elke eenheid de betonnen plafonds van het gebouw naast het reactorgebouw te kunnen inspecteren. De herprogrammering van de geplande revisies past in dit kader.

In dit gebouw bevinden zich de veiligheidssystemen van het 2de niveau die enkel gebruikt worden indien er problemen zijn met de veiligheidssystemen van het 1e niveau. Analyses hebben aangetoond dat in deze installaties, gesitueerd in het niet-nucleaire gedeelte, de staat van het beton verzwakt zou kunnen zijn door de warme en vochtige omstandigheden. De veiligheidsvereisten voorzien echter dat deze gebunkerde gebouwen moeten kunnen weerstaan aan een externe gebeurtenis. Om de toelating te hebben de centrales uit te baten, moet de exploitant op elk moment kunnen aantonen dat deze weerstand op elk moment verzekerd is.

Ter herinnering: bij inspecties tijdens de geplande stop van Doel 3 hebben de teams van Electrabel gemerkt dat het beton hersteld moest worden. De nodige werken worden uitgevoerd en de heropstart is voorzien op 1 augustus 2018.

De geplande revisie van Tihange 3 is aan de gang. In april 2018 stelde Electrabel ook een betondegradatie vast aan de plafonds van de lokalen waar zich de uitgangspijpen van de stoomkleppen bevinden. Op basis van de sindsdien uitgevoerde analyses, blijkt nu dat de onbeschikbaarheid van Tihange 3 verschoven moet worden naar 30 september.

Rekening houdend met de ervaring van Doel 3 en Tihange 3 heeft Electrabel vandaag beslist om de revisieplanning van haar nucleair park aan te passen:
  • Om op een mogelijke verlenging van de duur van de werken te anticiperen,
  • Om de data van de geplande stilstanden te anticiperen en de inspectie mogelijk te maken op de andere eenheden.
Concreet wordt dit de agenda van de geplande revisies van het Belgisch nucleair park:
  • Tihange 1: geplande revisie van 20 oktober tot 29 november 2018,
  • Tihange 2: geplande revisie van 19 augustus tot 31 oktober 2018,
  • Tihange 3: de lopende geplande revisie tot 30 september 2018,
  • Doel 1 en 2: geplande lange revisie in kader van de levensduurverlenging tot respectievelijk 1 oktober en 8 oktober 2018,
  • Doel 3: geplande revisie en werken aan het beton van het gebunkerd gebouw tot 1 augustus 2018,
  • Doel 4: geplande revisie van 6 augustus tot 15 december 2018.
De kalender hierboven laat toe om over de maximale capaciteit te beschikken gedurende de winter waarbij nucleaire veiligheid steeds prioritair is voor de 2.000 medewerkers op onze sites. Deze data worden gegeven op grond van informatie die vandaag gekend is en zouden aangepast kunnen worden in functie van de inspecties en de voortgang van de werken. Electrabel zal transparant communiceren naar de markt.

Electrabel herhaalt dat deze gebeurtenissen geen enkele impact hebben op de bevolking, de werknemers of het milieu.


Perscontact ENGIE Electrabel:

Anne-Sophie HUGÉ
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

15.06.2018