Bericht:

De investeringsprojecten inzake de levensduurverlengingen van de kerncentrales Tihange 1, Doel 1 en 2 zijn conform de doelstellingen van het Euratom-Verdrag.

De Europese Commissie heeft op 17 maart 2017 haar advies gegeven in kader van artikel 43 van het Euratom-Verdrag over de investeringsprojecten in verband met de langetermijnuitbating van enerzijds Tihange 1, en anderzijds Doel 1 en 2. De Commissie acht dat deze projecten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Belgische energiebeleid en dat deze overeenstemmen met de doelstellingen van het Euratom-Verdrag, in het bijzonder met betrekking tot de nucleaire veiligheid.

ENGIE Electrabel heeft op 23 maart 2017 kennis genomen van de adviezen van de Europese Commissie inzake artikel 43 van het Euratom-Verdrag. Het Euratom-Verdrag is het verdrag dat de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie heeft ingericht en die een veilige en betrouwbare energiebevoorrading moet garanderen.

Dit artikel verplicht alle uitbaters van kerncentrales om de Commissie in te lichten over de grote investeringsprojecten. In dit kader bracht ENGIE Electrabel de Europese Commissie op de hoogte over haar investeringen inzake de levensduurverlenging van Tihange 1, Doel 1 en 2. Ter herinnering, deze investeringen bedragen respectievelijk 600 miljoen euro voor de levensduurverlenging van Tihange 1 en 700 miljoen euro voor Doel 1 en 2.

De Europese Commissie acht deze investeringen en de actieplannen die ermee gepaard gaan, conform met de doelstellingen van het Euratom-Verdrag. Die doelstellingen beogen het respect van de eisen inzake de stralingsbescherming van de werknemers en de bevolking, de nucleaire veiligheid, het veilig beheer van de verbruikte splijtstof en radioactief afval, de bevoorradingszekerheid en de controle van de veiligheid. Ze haalt ook enkele aandachtspunten aan zoals de volledige uitvoering binnen de voorzienbare tijd van de vooropgestelde aanbevelingen inzake de weerstandstesten, alsook de tijdige uitvoering van de verbeteringen van de veiligheid in kader van de levensduurverlenging van de drie eenheden. De Commissie zal de uitvoering van deze investeringen nauw opvolgen en wenst over de evolutie van het project goed geïnformeerd te worden.

Voor de derde maal op rij in één maand tijd bevestigt een officiële instantie dat ENGIE Electrabel de uitbating van haar kerncentrales op een verantwoordelijke manier beheert.

Dit nieuwe en gunstige advies van de Europese Commissie volgt na voorgaande adviezen en beslissingen van respectievelijk het International Atomic Energy Agency (IAEA) en recentelijk ook het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Meer bepaald:
  • Het IAEA heeft zich op 23 februari positief uitgesproken over de levensduurverlenging van de centrales Doel 1 en 2 tijdens een SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) op aanvraag van het FANC. Het internationaal agentschap is van oordeel dat ENGIE Electrabel de levensduurverlenging van haar centrales conform de internationale standaarden beheert. Ze haalde ook enkele goede praktijken aan, zoals het feit dat ENGIE Electrabel een compleet zicht heeft op het project en weet wat er moet geanalyseerd worden, zo ook de genomen maatregelen om het personeelsverloop aan te pakken. Dit op een wijze waar er geen kennis verloren gaat en waarbij de nodige expertise bewaard blijft. Het agentschap voegt enkele aanbevelingen en pistes van verbetering toe waaronder de monitoring van de veroudering van de infrastructuren.
  • Het FANC heeft op 10 maart jongstleden bevestigd in een publicatie van haar opvolgingsrapport over de uitvoering van de actieplannen die ingevoerd werden na de weerstandstesten, dat de Belgische kerncentrales steeds beter en beter beschermd zijn tegenover extreme natuurfenomenen. Het FANC benadrukt de vooruitgang die is verwezenlijkt in de kerncentrales in 2016 en verduidelijkt dat “eind 2016, ENGIE Electrabel meer dan 85% van haar actieplan heeft afgerond voor de kerncentrales Doel en Tihange”. Het agentschap zal aandachtig de vooruitgang van deze werken opvolgen en zal begin 2018 nieuwe opvolgingsrapporten publiceren. 
Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Electrabel: “We nemen met tevredenheid akte van dit advies en de rapporten die opnieuw bevestigen dat de Belgische kerncentrales op een professionele manier worden beheerd, met de nucleaire veiligheid als absolute prioriteit. De levensduurverlenging van Tihange 1 en Doel 1 en 2 laat toe om lokaal een productiecapaciteit te houden van 1.800 MW die significant bijdraagt tot de bevoorradingszekerheid van het land en die België toelaat om een productiepark te hebben met één van de minste CO2-emissies in Europa.”

Meer weten:
Perscontacten ENGIE Electrabel:

Geetha KEYAERT (nl)
Tel.: +32 2 518 65 04
E-mail: geetha.keyaert@engie.com

Anne-Sophie HUGE (fr)
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

23.03.2017