Bericht:

Inhuldiging van de windturbine in de gemeente Wielsbeke in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein

Op 9 februari 2017 werd de windturbine op de industriezone Wielsbeke d'Hooie (‘Het Eilandje’) plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, burgemeester van Wielsbeke Jan Stevens en de partners binnen Wind4Flanders. Op de industriezone vinden de buurtbewoners een windturbine terug met een hoogte van 150 meter en met een vermogen van 2,35 MW.

Wind4Flanders, een 50-50 partnership tussen ENGIE Electrabel met financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsook de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE), realiseerde de windturbine op de industriële zone. In februari vorig jaar gingen de eerste voorbereidende werken van start maar de eigenlijke bouw van de windturbine begon pas in augustus vorige zomer en de afwerking vond plaats in het najaar. De jaarlijkse productie van de turbine bedraagt 4,8 miljoen kWh, wat neerkomt op het verbruik van ongeveer 1.400 gezinnen samen. Dankzij het milieuvriendelijk-karakter van het project wordt jaarlijks 2.200 ton CO2-uitstoot vermeden. In totaal gaat het om een investering van 3 miljoen euro.

Energietransitie

In de toekomst zal energie niet op dezelfde manier geproduceerd en verbruikt worden zoals we dat vandaag kennen. Dat noemen we de energietransitie. Dit windturbineproject toont aan hoe de samenwerking tussen ENGIE Electrabel en de gemeente Wielsbeke een voorbeeld kan zijn van hoe ENGIE Electrabel en een lokale overheid samen sterk inzetten op hernieuwbare energie. ENGIE Electrabel tracht, als grootste groene stroomproducent en verantwoordelijke lokale speler, overheden te helpen om hun processen te helpen verduurzamen en hen te begeleiden in de energietransitie.

De bouw van de windturbine in Wielsbeke kenmerkt de ambities van ENGIE Electrabel inzake windenergie die ze: in 2016 werden maar liefst 18 windturbines bijgebouwd in België met in totaal een capaciteit van 44,3 MW, waarvan 13 windturbines in Vlaanderen voor een capaciteit van 33,5 MW via het 50-50 partnership Wind4Flanders. ENGIE Electrabel wil tegen 2020 de capaciteit van haar windmolenpark op land verdubbelen naar 500 MW om zo haar positie als verantwoordelijke en grootste groene stroomproducent van België te versterken. In 2016 bedroeg het groene productiepark van ENGIE Electrabel 567 MW. In 2017 wenst ENGIE Electrabel 26 windturbines bij te bouwen in België, waarvan 17 windturbines zijnde 54,5 MW samen met Wind4Flanders.

Electrabel CoGreen: burgers participeren mee

ENGIE Electrabel heeft de inwoners van Wielsbeke, Ooigem, Sint-Baafs-Vijve, Zulte, Machelen en Olsene een kans gegeven om in het project te investeren via Electrabel CoGreen. Electrabel CoGreen is een coöperatieve vennootschap waarbij buurtbewoners van windmolenparken aandelen kunnen aankopen en op die manier een steentje kunnen bijdragen aan duurzamere energie in eigen streek. Iedereen kan maximaal 20 aandelen kopen aan 125 euro per aandeel en per turbine. De dividenden die Electrabel CoGreen aan haar aandeelhouders uitkeert, zijn afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die de windturbines produceren. ENGIE Electrabel streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,5%. Inmiddels kozen 1.583 burgers om aandeelhouder te worden van CoGreen. In totaal investeerden ze samen 3,07 miljoen euro.

“Ik ben blij met elke nieuwe windturbine, maar als de windturbine mee gefinancierd wordt door de omwonenden, doet me dat extra plezier”, zegt minister Tommelein. “Dat betekent dat er een lokaal draagvlak is. Dat mensen geloven in de meerwaarde van een windmolen in hun omgeving, omdat ze mee kunnen delen in de groene stroom, en als coöperant jaarlijks ook een financieel voordeel krijgen.”

Op zoek naar meer info? Welkom op de windblog van ENGIE Electrabel.

Perscontact ENGIE Electrabel:

Mathias PIERQUIN
Tel.: +32 472 78 67 45
E-mail: mathias.pierquin@engie.com

Perscontact Gemeente Wielsbeke:

Bert DE RYCKE
Tel.: + 32 56 67 32 23
E-mail: communicatie@wielsbeke.be

09.02.2017