Bericht aan Belga

Electrabel heeft kennis genomen van de anonieme getuigenis tijdens de ochtenduitzending vandaag op RTBF Radio, een item waarvoor het bedrijf niet werd gecontacteerd.

Electrabel is zeer verbaasd over de verklaringen van deze anonieme getuigenis en wenst deze sterk te weerleggen.

Ter herinnering: Electrabel heeft in oktober 2017 in Doel 3 een degradatie van het beton vastgesteld ter hoogte van de plafonds van de lokalen waarin de uitgangspijpen van de stoomuitlaatkleppen zijn ondergebracht, in het gebouw naast het reactorgebouw. Deze ruimtes zijn enkel toegankelijk wanneer de centrale niet operationeel is.

Deze gebunkerde gebouwen bevinden zich in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale en bevatten de noodinstallaties die ten alle tijden beschikbaar moeten zijn. Ze moeten bestand zijn tegen een vliegtuigval. Enkel de 4 meest recente Belgische eenheden (T2, T3, D3, D4) beschikken over deze extra veiligheidsinstallaties. Het merendeel van de centrales in Zwitserland, Frankrijk, Nederland en Scandinavië hebben dit ontwerp niet (enkele Duitse centrales wel).

De degradatie van het beton in het niet-nucleaire gedeelte wordt beschouwd als een nucleaire veiligheidskwestie, aangezien de aantasting van het beton in deze lokalen de weerstand aan een externe gebeurtenis (bijvoorbeeld een vliegtuigval) kan doen afnemen en omdat de noodpompen op elk moment beschikbaar moeten zijn.

Het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft de vereiste gesteld aan de uitbater dat deze het beton zou herstellen en dat de werkzaamheden afgerond moeten zijn vóór de heropstart van Doel 3. Dit is zo gebeurd, de centrale van Doel 3 is op 4 augustus opnieuw opgestart.

Gelijkaardige degradaties zijn vastgesteld tijdens de stilstand van Tihange 3 en het FANC heeft vervolgens aangegeven dat Tihange 2 en Doel 4 eveneens geïnspecteerd moesten worden tijdens hun stilstand.

Electrabel herinnert eraan dat de toestand van het beton opgevolgd wordt sinds de bouw van de centrales, aangezien het beton onderhevig is aan een enorme stoomdruk en thermische schokken.

De herstellingen werden uiteraard al uitgevoerd op het moment dat ze nodig waren.

Vandaag zijn de werken ingrijpender en hebben ze een afwijking aan het licht gebracht tussen het originele ontwerp en de visuele vaststellingen na de afschrapingen van het beton. De bouwkundige werkzaamheden zijn dus belangrijk. Ze worden nauwkeurig uitgevoerd met de beste specialisten van het land. Electrabel en het FANC, elk met hun eigen rol en verantwoordelijkheden, hebben regelmatig en in alle transparantie gecommuniceerd over dit onderwerp.

Electrabel herinnert eraan dat het elk jaar massaal investeert in haar productiepark, met jaarlijks 200 miljoen euro alleen al voor het onderhoud.

De nucleaire veiligheid is de absolute prioriteit van de onderneming en haar personeel.

Perscontact :
Hellen Smeets
0032 2 519 51 69
hellen.smeets@engie.com