Bericht:

Op maandag 29 mei heeft een delegatie van 22 ondernemers van de regio Aken de exploitant ENGIE Electrabel in Brussel ontmoet. Het doel van de bijeenkomst was om meer informatie te verkrijgen over de nucleaire activiteiten van kerncentrale Tihange. "De ondernemers van de regio Aken hebben vragen over de toekomst van hun activiteiten in de regio", zei de vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel en Industrie (IHK), Wolfgang Mainz. "Het eventueel risico van de nabijheid van een kerncentrale is een factor die een invloed kan hebben op de vestiging van nieuwe bedrijven, evenals op de zoektocht naar geschikte arbeidskrachten."

Philippe Van Troeye, gedelegeerd bestuurder van ENGIE Electrabel, stelt zich constructief op: "ENGIE Electrabel wenst een transparante dialoog te voeren, ook buiten België, zodat alle vragen over de Belgische nucleaire centrales beantwoord worden. De veiligheid van de nucleaire centrales is altijd de hoogste prioriteit van ENGIE Electrabel geweest. Ieder jaar investeren wij gemiddeld 200 tot 300 miljoen euro om onze installaties te versterken. Internationale studies hebben overigens bevestigd dat de centrales van ENGIE Electrabel tot de meest robuuste in de wereld behoren."

Dit bezoek werd georganiseerd op vraag van het IHK en volgt op de resolutie van de algemene vergadering van deze organisatie met betrekking tot de reactor van Tihange 2 en de betrouwbaarheid ervan. Het economische regionale parlement boog zich in januari jongstleden over het mogelijke effect van een nucleair incident op de economie van Aken en de verminderde aantrekkingskracht voor investeerders, alsook over de eventuele gevolgen in geval van radioactieve besmetting van de regio.

"Wij zijn verantwoordelijk voor de industriële ontwikkeling van onze regio en het welzijn van onze medewerkers", benadrukt Wolfgang Mainz, "en we willen onze klanten en partners uit de industrie, onze investeerders en nieuwe ondernemers geruststellen over het feit dat het leven, het werk en de toekomst van onze regio niet in gevaar is. Daarvoor geloven we in de noodzaak tot een constructieve dialoog met de exploitant. Het was de doelstelling van deze ontmoeting."

De gedelegeerd bestuurder van ENGIE Electrabel herinnerde er ook aan dat Duitsland en België het aandeel van hernieuwbare energie in hun lokale elektriciteitsproductie willen verhogen: "ENGIE Electrabel is de grootste groenestroomproducent van België. De ENGIE Groep is resoluut de weg ingeslagen van de energie-transitie in België. Het nucleaire kan de rol spelen van overgangs-energie op weg naar de uitbouw van een hernieuwbaar productie-park en een CO2-arme economie."

Philippe Van Troeye is verheugd over de dialoog tussen ENGIE Electrabel en de Duitse stakeholders: "ENGIE Electrabel moet inspanningen doen om te informeren en om alle vragen over haar activiteiten te beantwoorden. We willen door middel van een constructieve en transparante dialoog perceptie en realiteit verzoenen zodat iedereen een objectieve mening kan vormen. Het is met deze wil tot transparantie dat de website van ENGIE Electrabel nu ook beschikbaar is in het Duits."


Perscontact ENGIE Electrabel:

Anne-Sophie HUGÉ
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

30.05.2017