Electrabel reageert op de publicatie van een intern document van één jaar geleden, oktober 2017, ter voorbereiding van de herstellingswerken aan het beton van het bunkergebouw van Doel 3.

 

Ter herinnering: Electrabel heeft in oktober 2017 in Doel 3 een degradatie van het beton vastgesteld ter hoogte van de plafonds van de lokalen waarin de uitgangspijpen van de  stoomuitlaatkleppen zijn ondergebracht, in het gebouw naast het reactorgebouw. Deze ruimtes zijn enkel toegankelijk wanneer de centrale niet operationeel is.

 

Deze gebunkerde gebouwen bevinden zich in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale en bevatten de noodinstallaties die ten alle tijde beschikbaar moeten zijn. Ze moeten bestand zijn tegen een vliegtuigval. Enkel de 4 meest recente Belgische eenheden (Tihange 2, Tihange 3, Doel 3, Doel 4) beschikken over deze extra veiligheidsinstallaties. Het merendeel van de centrales in Zwitserland, Frankrijk, Nederland en Scandinavië hebben dit ontwerp niet (enkele Duitse centrales wel).

 

De degradatie van het beton in het niet-nucleaire gedeelte wordt beschouwd als een nucleaire veiligheidskwestie, aangezien de aantasting van het beton in deze lokalen de weerstand aan een externe gebeurtenis (bijvoorbeeld een vliegtuigval) kan doen afnemen en omdat de noodpompen op elk moment beschikbaar moeten zijn.

 

Het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft de vereiste gesteld aan de uitbater dat deze het beton zou herstellen van het bijgebouw van Doel 3. Gezien de omvang van deze degradatie, heeft Electrabel een nieuwe methodologie voorgesteld ten opzichte van deze die in het verleden gehanteerd werd. Electrabel heeft voorgesteld om een nieuw dak te bouwen. De werken moesten beëindigd zijn voor de heropstart van Doel 3. Dit is gebeurd en de centrale is op 4 augustus opnieuw opgestart.

 

Gelijkaardige degradaties zijn vastgesteld tijdens de stilstand van Tihange 3 en het FANC heeft vervolgens aangegeven dat Tihange 2 en Doel 4 eveneens geïnspecteerd moesten worden zodra ze zouden worden stilgelegd.

 

Electrabel herinnert eraan dat de toestand van het beton opgevolgd wordt sinds de bouw van de centrales, aangezien het beton onderhevig is aan een enorme stoomdruk en thermische schokken.

 

De herstellingen aan het gewapend beton van de plafonds van 1 meter dik werden uiteraard al uitgevoerd op het moment dat ze nodig waren. Inspectierapporten tonen dit aan sinds de constructie.

 

Ter herinnering, en in alle transparantie, in mei heeft de Afgevaardigde Bestuurder van Electrabel verklaard dat het fenomeen van het beton in het verleden niet op de juiste manier werd aangepakt en niet voldoende werd geanticipeerd.

 

Momenteel worden ingrijpendere werkzaamheden uitgevoerd in de eenheden van Tihange 2, Tihange 3 en Doel 4. In verschillende gebouwen zijn, na afschrapingen, afwijkingen gedetecteerd tussen het originele ontwerp en de visuele vaststellingen. Bouwkundige werkzaamheden zijn dus belangrijk. Ze worden nauwkeurig uitgevoerd met de beste specialisten van het land. Electrabel en het FANC, elk met hun eigen rol en verantwoordelijkheden, hebben regelmatig en in alle transparantie gecommuniceerd over dit onderwerp.

 

Perscontact :

Hellen Smeets

0032 2 519 51 69

hellen.smeets@engie.com