Bericht: 

De Stichting ENGIE wijst elk jaar 500.000 euro toe aan Belgische verenigingen die zich inzetten voor de integratie van kinderen en jongeren door te voorzien in opleiding, sport en cultuur. Het selectiecomité dat is samengesteld uit zowel persoonlijkheden buiten de Groep als vertegenwoordigers van de dochterbedrijven van ENGIE in België komt tweemaal per jaar samen. Sinds haar oprichting hebben reeds meer dan 40.000 jongeren in de drie regio’s van ons land kunnen genieten van de steun van de Stichting. Begin juni 2016 heeft het selectiecomité beslist om haar steun te verlenen aan 8 projecten. Onder hen 5 nieuwe.

De Stichting ENGIE werd opgericht in september 2010. Ze staat voor de maatschappelijke betrokkenheid en de zorg voor het milieu van de Groep ENGIE en haar medewerkers wereldwijd. De Stichting is actief in 30 landen en steunt 215 projecten met betrekking tot de integratie van kinderen en jongeren, de toegang tot energie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en noodhulp.

In België steunt de Stichting 31 projecten ten voordele van kinderen en jongeren. Jaarlijks verdeelt ze een bedrag van 500.000 euro onder de projecten die verspreid liggen over de drie regio’s. Ze bereiken globaal gezien meer dan 40.000 kinderen en jongeren via verenigingen die zich inzetten voor hun integratie door opleiding, sport en cultuur.

De steun van de Stichting is niet enkel financieel. Ze stelt de expertise van de Groep en haar medewerkers ter beschikking, meer bepaald op het vlak van energie-efficiëntie en -audits. Daarnaast helpt de Stichting eveneens haar partnerverenigingen in de zoektocht naar nieuwe sponsors. Ze helpt hen ook partnerschappen aan te gaan met andere verenigingen. Op die manier kunnen ze samen gemeenschappelijke projecten voor jongeren ontwikkelen.

De Stichting kan rekenen op de actieve inzet van enkele persoonlijkheden van haar dochterbedrijven en van buiten de Groep zoals Eric Van Cutsem, professor Interne Geneeskunde aan de KU Leuven, Pierre Kroll, cartoonist, Jacques Borlée, sportcoach en Marianne Wagner, filantropisch adviseur. In 2016 versterken 2 nieuwe leden het comité: Sihame El Kaouakibi, oprichtster en coördinator van Let's Go Urban en Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het S.M.A.K. Door de grote verscheidenheid aan expertise in het selectiecomité kunnen de projecten op een dynamische en professionele manier worden begeleid, opgevolgd en geëvalueerd.

Het selectiecomité komt twee keer per jaar samen. Het bestudeert de projecten en wijst de steun toe in functie van de beschikbare budgetten. Verenigingen kunnen hun dossier indienen via de website: www.projets.fondation-engie.com.

Ter herinnering ENGIE omvat in België de dochterbedrijven ENGIE Electrabel, ENGIE Services, ENGIE Axima, ENGIE Fabricom, Tractebel ENGIE Groep en het onderzoekscentrum ENGIE Lab. ENGIE telt in België 18.000 medewerkers. Zij werken in de hele energiewaardeketen en bieden bedrijven, gemeenschappen en particulieren aangepaste energieoplossingen aan.


Perscontacten ENGIE Electrabel:

Geetha KEYAERT (nl)
Tel.: +32 2 518 65 04
E-mail: geetha.keyaert@engie.com

Anne-Sophie HUGE (fr)
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com


Bijlage: de 5 nieuwe projecten die de Stichting ENGIE in België steunt

Justine For Kids Home
Gezien het gebrek aan plaatsen voor gezinnen met een ziek kind wil Justine For Kids Home een toevluchtsoord in de regio van Namen bouwen. De vzw financiert alle werken en operationele kosten en zal meer dan 3.000 overnachtingen kunnen aanbieden aan gezinnen die een ziek of gehandicapt kind hebben en op die manier even kunnen uitblazen in alle sereniteit. Het globale budget bedraagt 1.200.000 euro en zal gefinancierd worden door mecenaat, in partnership met bouwbedrijven en door evenementen te organiseren waar geld ingezameld wordt. De Stichting ENGIE zal Justine For Kids Home steunen voor de uitbouw van de sportinfrastructuur. www.justineforkids.be

AMO Color’Ados
L'AMO Color'Ados is een gratis dienst die jongeren tussen 0-18 jaar helpt, maar ook families in moeilijkheden die in Braine-l’Alleud en Waterloo werken. De kinderen die bij l’AMO Color’Ados langskomen, komen uit eenoudergezinnen (of nieuw samengestelde gezinnen), wonen in een sociale wijk, ver van alles en zonder toegang tot openbaar vervoer. De gezinnen worden voornamelijk geconfronteerd met armoede (werkloosheid, ziekte) maar ook met sociale en culturele armoede. Veel van deze kinderen zitten in gespecialiseerd onderwijs; sommigen door een handicap, maar de meesten vanwege sociale zwakheden in hun gezin. De stigmatisering is nog sterker door de grote kloof met de rest van de bevolking. Het project Créa’Kids biedt deze jonge kinderen de mogelijkheid om kunst te ontdekken door hun bewustzijn te ontwikkelen, hun leerniveau te stimuleren, hun kennis te verbreden en het werken aan hun zelfzekerheid. www.colorados.be/album1_001.htm

Pinocchio
De vzw Pinocchio zorgt in heel België voor de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren die verbrand zijn; in welk ziekenhuis ze ook verblijven. Langs de ene kant steunt ze kinderen en jongeren financieel die brandwonden hebben en waarvan de ouders nog steeds instaan voor de medische kosten. Hierbij komt men tussen in zowel de kosten verbonden aan de aankoop van speciale kleding, maskers, zalfjes, als de transportkosten en het verblijf van de ouders wanneer hun kind opgenomen is. Langs de andere kant tracht ze hun verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken door wekelijks het bezoek van een clown te organiseren, speelgoed aan te kopen voor de speelkamer, televisies, computers, boeken… Tal van vrijwilligers komen met de kinderen spelen of blijven ’s nachts bij hen overnachten. Bovendien organiseert de vzw speciale kampen zoals een thermale kuur in Spa voor personen die verbrand zijn of weekends om ze te herenigen met de ouders. Deze kampen kunnen in de toekomst rekenen op een steun van de Stichting ENGIE. www.asblpinocchio.be

Éclat de Rire
De vereniging neemt het beheer en de goede werking op zich van een buurthuis dat openstaat voor iedereen, zonder discriminatie van nationaliteit, oorsprong, religie, geslacht, ideologie of politieke kleur. Ze biedt aan de lokale precaire bevolking, voornamelijk geïmmigreerde, een plek waar ze zich welkom voelen, en waar ze mensen kunnen ontmoeten en zich kunnen uiten, maar ook terecht kunnen voor een dagelijkse begeleiding. Het project “Permis de grandir” begeleidt en steunt kinderen bij de grote fases in hun schoolleven: de allerkleinsten die naar de kleuterschool gaan, van de kleuterschool naar de lagere school, en van de lagere school naar de middelbare school. Met andere woorden, de continuïteit in de verandering vergemakkelijken. Deze transities gebeuren niet zonder moeilijkheden en brengen veel spanningen met zich mee. Daarom is het noodzakelijk voor deze kinderen dat ze deze verschillende etappes kunnen doorlopen door het aanleren van vaardigheden die hen kunnen geruststellen en hen voorbereiden zodat de verschillende etappes makkelijker lopen. Via verschillende workshops, wil het project belangrijke en specifieke vaardigheden aanleren : socialisering, frans leren, expressie en hun zelfzekerheid ontwikkelen.

Magentaproject
Magenta maakt deel uit van PraxisP, een onderzoekscentrum van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Ze bieden workshops aan om ouders met gehandicapte kinderen te helpen bij hun verzorging en dit op een duurzame manier. Ze helpen hen ook een beter evenwicht te vinden tussen de verzorging van hun kind en hun werk en familieleven. Het project “Toekomstsporen” heeft als doel om zowel de ouders als de jongeren (tussen 15 en 25 jaar) met een handicap of een chronische ziekte te helpen in hun weg naar de volwassenheid. Ze bieden hen aangepaste informatie over de mogelijkheden die ze hen bieden, onder de vorm van een workshop, zodat de jongeren verstandige en bepalende keuzes kunnen maken voor hun toekomst en die van hun ouders. www.magentaproject.be

09.06.2016