Onze reactie:

Update - 24/03/2016 11u :

Ten gevolge van de gebeurtenissen deze dinsdag in Brussel en de verhoging van het dreigingsniveau naar 4, zijn onze kerncentrales snel in staat van verhoogde waakzaamheid gegaan. De situatie en de te nemen maatregelen worden voortdurend geëvalueerd in overleg met de overheden.

Wij zijn op dit moment nog steeds in staat van verhoogde waakzaamheid en de toegangscontroles zijn verstrengd. De politie en de militairen zijn aanwezig. Ter herinnering, de aanwezigheid van militairen is een beslissing van de Minister van Binnenlandse zaken en geldt voor alle nucleaire sites in België. Deze maatregel kadert in de continue verbetering van de veiligheid en bescherming van onze sites. Deze aanwezigheid komt bovenop de reeds zeer strikte veiligheidsmaatregelen die progressief op onze kerncentrales werden uitgerold.

Wat de video van een verantwoordelijke in de nucleaire sector betreft, kunnen we zeggen dat de geviseerde persoon geen directe link heeft met onze kerncentrales. Op vraag van de overheden, zal er geen enkele andere commentaar gegeven worden over deze video.

Update - 23/03/2016 14u :

Ten gevolge van de gebeurtenissen dinsdag in Brussel en de verhoging van het dreigingsniveau naar 4, zijn onze kerncentrales snel overgegaan tot een staat van verhoogde waakzaamheid. De situatie en de te nemen maatregelen worden voortdurend geëvalueerd in overleg met de overheden.

In overeenstemming met het FANC, hebben de medewerkers vandaag woensdag 23 maart, toegang tot hun werkposten. Hetzelfde geldt voor onze contractanten die dringende en noodzakelijke werken moeten uitvoeren die belangrijk zijn voor de nucleaire veiligheid. Wij handhaven de verscherpte controles van alle personen voor ze toegang krijgen tot onze sites.Een aanwezigheid van militairen is eveneens verzekerd, conform met de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken voor alle nucleaire sites in België.

Wij blijven in rechtstreeks contact met de overheden en zullen hun richtlijnen blijven opvolgen.

22/03/2016 16u :

Naar aanleiding van de gebeurtenissen deze ochtend in Brussel heeft het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) het dreigingsniveau verhoogd naar niveau 4. Er is nu een verhoogde waakzaamheid op onze sites op vraag van de overheden. Bovenop de reeds bestaande strikte veiligheidsmaatregelen, werden de toegangspoorten van de sites gesloten en alle voertuigen worden systematisch gecontroleerd. Al het personeel dat niet nodig is voor de veilige uitbating van de centrales, werd gevraagd naar huis te gaan. De politie is ter plaatse en de militairen zijn sinds dit weekend aanwezig op onze beide sites.

We zijn in rechtstreeks contact met de autoriteiten en zullen hun richtlijnen nauwlettend opvolgen.

24.03.2016