Zonne-energie is een technologie die goede prestaties levert. Hij produceert elektriciteit zonder CO2 uit te stoten en helpt uw energiefactuur te drukken. Daarom brengt ENGIE Electrabel een aanbod op de markt voor het installeren en herstellen van zonnepanelen bij particulieren. Annick Rossey, Directeur Marketing & Sales Belux bij ENGIE, licht het aanbod toe.

ENGIE Electrabel Annick Rossey jbcENGIE Electrabel is een energieleverancier. Vanwaar het aanbod voor particulieren om zonnepanelen te installeren en te herstellen?

Annick Rossey:De energiesector maakt een heuse revolutie door. De CO2-uitstoot moet wereldwijd gewoonweg omlaag. Morgen zullen we energie anders produceren en verbruiken dan vandaag het geval is. De productiemiddelen zullen gedecentraliseerd zijn en ze energie opwekken zonder dat ze CO2 uitstoten. We willen de Belgische consumenten, of ze nu klant zijn of niet, begeleiden bij deze energietransitie. Maar we willen ze ook helpen energie te besparen. Een van de meest beloftevolle technologieën vandaag is zonne-energie. Op jaarbasis kunnen zonnepanelen op het dak de elektriciteitsfactuur met enkele honderden euro drukken, terwijl het rendement – afhankelijk van het Gewest en van de kenmerken van de installatie – rond de 17% schommelt (*).”

Nochtans werden de steunmaatregelen drastisch teruggeschroefd of zelfs helemaal stopgezet…

A.R.: “Dat is waar. Maar zowel in Vlaanderen, dat de groenestroomcertificaten afschafte en waar de ‘prosument’ een nieuwe heffing wacht, als in Wallonië, dat voor de eigenaars van zonnepanelen een belasting heft, blijven zonnepanelen nog altijd aantrekkelijker dan geld op de spaarrekening. De levensduur van de huidige zonnepanelen schommelt tussen de 25 en 30 jaar. In Wallonië en Brussel staat daar een ‘return on investment’ van 6 tot 8 jaar tegenover, in Vlaanderen wordt dat 9 tot 10 jaar.”

Bovendien is ook de kostprijs van de installaties aanzienlijk gedaald.

A.R.: “De fotovoltaïsche technologie is sterk geëvolueerd. De producenten verbeterden hun productietechnieken en innoveerden verder. De grondstoffen om panelen te produceren, werden goedkoper. Tot slot duurt het ook niet meer zo lang als vroeger om de zonnepanelen op het dak te installeren. Dat samen met de sterke vraag naar zonnepanelen de afgelopen jaren zorgde voor een drastische prijsdaling: min 70% sinds 2008. Kortom, een installatie waarvoor je vroeger 20.000 euro neertelde, kost je vandaag nog 6.000 euro! Die prijsdaling en de meter die terugdraait, verzachten het feit dat de steunmaatregelen werden teruggeschroefd of afgeschaft. Een geruststellende gedachte die de Belgen sterkt in hun keuze voor zonnepanelen om zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen en gelijktijdig geld te besparen.”

Wat houdt het zonnepanelenaanbod van ENGIE Electrabel precies in?

A.R.: “Een oplossing zonder zorgen! Betrouwbaarheid en deskundigheid. Ons aanbod bestaat uit twee delen. Het eerste is voor nieuwe installaties. We werken samen met Sungevity, een internationale specialist in zonne-energie. ENGIE Electrabel begeleidt de klant doorheen het hele proces en blijft ook na de installatie het eerste aanspreekpunt. Het platform van Sungevity maakt een offerte op maat op, die rekening houdt met de eigenschappen van de woning (dakoppervlak, oriëntering van het dak, schaduw...) en met de verwachtingen van de klant (vermogen, productie, prestatie, prijs-kwaliteitverhouding, esthetische aspecten...).

De gegevens voor de offerte worden telefonisch en online verzameld tijdens een uitgebreid adviesgesprek met de klant. Dankzij krachtige software, die Sungevity combineert met satelliet- en luchtbeelden, krijgt de klant simulaties in realtime en kan hij de mogelijke oplossingen meteen op het scherm bekijken. Als de klant wil, dan kan hij of zij meteen voor een van die simulaties kiezen. Dat is een innovatieve, doeltreffende en goedkope oplossing om te voldoen aan de verwachtingen van de klant zonder dat iemand meteen het dak op moet.”

Hoe staat het met de prijzen?

A.R.: “De prijs van de offerte is een heel interessante, vaste prijs waarin alles is begrepen. En dat blijft zo gedurende het hele project. Het risico is voor rekening van ENGIE Electrabel en Sungevity. De installateur is een professional die ENGIE Electrabel kiest volgens de woonplaats van de klant.”

En wat als er een probleem is?

A.R.: “ENGIE Electrabel en Sungevity verbinden zich ertoe om de geïnstalleerde zonnepanelen voortdurend te monitoren. Bij problemen neemt Sungevity contact met de klant om de situatie te verhelpen, zodat de installatie weer op maximaal vermogen werkt. De klant kan de installatie ook zelf online monitoren. Hij kan trouwens ook altijd terecht bij de ENGIE Electrabel Home Line. Een bijkomende garantie voor onbezorgde zonne-energie.”

ENGIE Electrabel zonnepanelenaanbod offre panneaux solaires jbcU vermeldde eerder dat het zonnepanelenaanbod van ENGIE Electrabel uit twee delen bestaat…

A.R.: “Inderdaad. Het tweede deel omvat de herstelling van bestaande installaties. Door de instabiliteit in de sector van de zonnepanelen hielden veel kleine installateurs het de voorbije jaren voor bekeken. Hierdoor weten de bezitters van zonnepanelen niet meer wie ze kunnen bellen in geval van problemen.

Dankzij een stevig en betrouwbaar netwerk van plaatselijke herstellers, grijpt ENGIE Electrabel snel en deskundig in – en dat tegen de juiste prijs. We verbinden ons ertoe om, vanaf het allereerste contact tot aan het einde van de interventie, alles uit te voeren volgens de regels van goed vakmanschap. Ook nadien blijven we het aanspreekpunt voor de klant.”

Bedoelt u dat iemand niet noodzakelijk klant van ENGIE Electrabel moet zijn om van het zonnepanelenaanbod te kunnen genieten?

A.R.: “Met ons aanbod richten we ons op de hele markt, zowel klanten als niet-klanten, op iedereen die al zonnepanelen heeft en op zij die zonnepanelen op het dak van hun woning willen plaatsen. Wat wij willen, is het leven van de consument zo eenvoudig mogelijk maken. Het is onze ambitie om de productie van zonne-energie in België nieuw leven in te blazen en zo bij te dragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

Overweegt u in dit kader om nog nieuwe producten of diensten op de markt te brengen?

A.R.: “Heel zeker. Tegen het einde van het jaar zal boxx, het digitale brein van uw huis, dat het gas- en elektriciteitsverbruik in realtime meet en beheert, er een PV-module bijkrijgen. Die module verbindt boxx met de zonnepanelen. Zo kan de consument de productie van zijn zonnepanelen in realtime opvolgen en weet hij meteen hoeveel energie hij bespaart.”

Meer weten over het zonnepanelenaanbod van ENGIE Electrabel.


(*) Volgens onze berekeningen:
  • Vlaanderen: rendement tot 11%, met een gemiddelde besparing van 500 euro, na aftrek van het prosumertarief.
  • Wallonië: rendement tot 17%, met een gemiddelde besparing van 1.200 euro, rekening houdend met de premie volgens het Qualiwatt systeem en zonder rekening te houden met een mogelijk prosumertarief.
  • Brussel: rendement tot 10%, met een gemiddelde besparing van 1.400 euro tot 2017, en van 1.000 euro vanaf 2018 rekening houdend met de vergoeding onder de vorm van groenestroomcertificaten.

02.09.2016