ENGIE Electrabel, lokaal speler in de energietransitie

Onze onderneming is sinds 1905 voortdurend geëvolueerd om de positie te bereiken waar ze nu staat en waar iedereen haar verwacht. De positie van energieleverancier die dichtbij zijn klanten staat, die van verantwoordelijke elektriciteitsproducent en die van maatschappelijk geëngageerde speler. Samen met de ENGIE Groep hebben we de ambitie om het voortouw te nemen in de Belgische energietransitie naar een koolstofarme economie.

2,71 M klanten
2,71 M klanten
4 302 werknemers
4 302 werknemers
9 667 MW productiecapaciteit
9 667 MW productiecapaciteit
645 MW capaciteit hernieuwbare energie
645 MW capaciteit hernieuwbare energie

De energie van morgen produceren en leveren in alle veiligheid en tegen de best mogelijke voorwaarden 

We produceren elektriciteit lokaal en op diverse manieren die we – naast aardgas en uiteenlopende energiediensten – verkopen aan particulieren, professionele verbruikers, KMO’s, grote ondernemingen en openbare instellingen. Onze activiteiten worden ondersteund en geoptimaliseerd door energy management en tradingoperaties van de ENGIE Groep op de Europese en internationale energiemarkten.

We willen een partner zijn voor onze 2,71 miljoen klanten die ons elke dag inspireren. We leggen ons oor bij hen te luisteren en we ontwikkelen innovatieve en duurzame oplossingen om hun energiecomfort te verbeteren. Ons concurrerend producten- en dienstenaanbod beantwoordt aan de verwachtingen van onze klanten die de uitdagingen van de energietransitie doelgericht willen aanpakken.

Om in die ambitie te slagen, kunnen we rekenen op de knowhow van de ENGIE Groep, een wereldwijde energiespeler en expert in 3 vakgebieden: elektriciteit, aardgas en energiediensten.

Wist u dit? ENGIE Electrabel is een lokale industriële speler die elk jaar meer dan 400 miljoen euro investeert in de drie gewesten van België.

Onze vakgebieden

Productie

Productie

  • ±85 vestigingen over heel België.
  • Een energiemix met hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen en kernenergie.
  • De grootste groenestroomproducent van het land.
  • Broeikasgasemissies die tot de laagste van Europa behoren.
Meer weten over productie
Verkoop en diensten

Verkoop en diensten

  • 45% marktaandeel voor elektriciteit.
  • 42% marktaandeel voor aardgas.
  • energiediensten voor alle klantensegmenten.
Meer weten over verkoop en diensten
Energy Management en Trading

Energy Management en Trading

ENGIE Electrabel is een pionier op het gebied van energietrading sinds de vroege dagen van de liberalisering van de markt. De onderneming heeft bijna twintig jaar ervaring in het aanbieden van innovatieve risk management producten en diensten, die de levering van elektriciteit en aardgas en hedging strategieën combineren. In 2011 bundelden Electrabel en Gaselys de sterktes van hun tradingactiviteiten om de volle ENGIE dochteronderneming GDF SUEZ Trading, nu ENGIE Global Markets, te vormen. ENGIE Global Markets is het centrale energietradingplatform in het centrum van de ENGIE Groep, een gevestigde speler in Europa en Azië met platforms in Parijs, Brussel, Rome en Singapore.

Ontdek de site van ENGIE Global Markets

Verantwoordelijke en geëngageerde speler

Op de Belgische energiemarkt worden we vaak aangeduid als marktleider, historisch producent of ook wel als grootste leverancier. Achter al die benamingen gaan echter grote verantwoordelijkheden schuil:

Veiligheid

Veiligheid

±85 productievestigingen waaronder 2 nucleaire sites met 7 kernreactoren. Wat gepaard gaat met bijzonder hoge eisen op het vlak van veiligheid en beveiliging!

Kerncentrales, een strikt geregelde omgeving
Milieu en klimaat

Milieu en klimaat

Groene energie en energie-efficiëntie zijn sleutelfactoren voor het terugdringen van de broeikasgasemissies.

We dragen bij tot de energietransitie door de verdere uitbouw van hernieuwbare energie en onderzoek naar nieuwe, innovatieve en toekomstgerichte energiediensten.

Onze visie op de wereld van morgen
Economie

Economie

Als energieleverancier, maar ook als werkgever en industriële marktspeler, leveren we een aanzienlijke bijdrage aan de Belgische economie. We blijven investeren in de 3 gewesten van het land, ook al moeten we daarbij opboksen tegen een minder gunstig economisch klimaat. En met onze 4 300 medewerkers zijn we één van de grootste werkgevers van het land.

Bekijk onze meest recente cijfers
Lokale verankering en knowhow

Lokale verankering en knowhow

Dicht staan bij onze klanten is één van onze prioriteiten. Die lokale verankering en de knowhow die we met hen delen, resulteren in de ontwikkeling van energieoplossingen met een toegevoegde waarde en vergezeld van een persoonlijke dienstverlening.

Hoe ons contacteren?
Mens en samenleving

Mens en samenleving

We zijn een lokale marktspeler die dicht bij de mensen staat en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat. Onze acties zijn opgehangen aan 4 grote thema’s: solidariteit, integratie via sport, milieubescherming en bevordering van cultuur om die voor iedereen toegankelijk te maken.

Mens en samenleving
Energiebevoorrading verzekeren

Energiebevoorrading verzekeren

Om de energiebevoorrading van haar klanten te verzekeren, investeert ENGIE Electrabel in een lokale energiemix (hernieuwbare energie, gas, kernenergie en energieopslag).

Lokale energiemix

U wil er meer over weten?