De vennootschap Electrabel maakt deel uit van ENGIE, een wereldleider op het vlak van energie en energiediensten. Ze optimaliseert de synergie tussen elektriciteit en aardgas en blijft groeien in de belangen van haar verschillende stakeholders.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap, behalve voor aangelegenheden die bij wet of krachtens de statuten aan de aandeelhouders zijn voorbehouden.

De Raad is als volgt samengesteld:

Management 

Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dat bestuur betreft, worden waargenomen door de Gedelegeerd Bestuurder die door de Raad aangeduid wordt. Sinds 26 april 2016 is Philippe VAN TROEYE de Gedelegeerd Bestuurder van Electrabel. Het Management heeft als taak de Gedelegeerd Bestuurder bij te staan in de operationele leiding van de onderneming in het kader van de organisatieprincipes zoals beschreven in het Corporate Governance Charter.

Commissaris

De Commissaris certificeert de jaarrekening van Electrabel n.v. De gewone algemene vergadering van 25 april 2017 heeft beslist zijn jaarlijkse vergoeding vast te leggen op een bedrag van 1 125 000 euro. Zijn mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020.

Deloitte Bedrijsrevisoren

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Laurent BOXUS, Bedrijfsrevisor

Publicaties

ENGIE zorgt ervoor dat de beste corporate governance praktijken uitgevoerd worden binnen Electrabel. Haar Charter weerspiegelt de toegepaste governance principes.

Corporate Governance Charter

Gecoördineerde statuten

U wil er meer over weten?