Als producent en leverancier van energie en diensten aan de verbruikers is ENGIE Electrabel één van de aan­spreekpunten in de energie­ sector. We zijn echter niet de enige speler op deze vrijge­maakte markt. Bij het huidige systeem zijn tal van partijen betrokken die elk een precieze rol en verantwoordelijkheid hebben. We stellen u deze graag voor. 

ENGIE Electrabel vertegenwoordigt 45% van de productiecapaciteit voor elektriciteit in België.
ENGIE Electrabel vertegenwoordigt 45% van de productiecapaciteit voor elektriciteit in België.

De energiemarkt - wie doet wat?

energiemarkt 1De producenten
De elektriciteitsproducenten zijn de eerste schakel van de ketting. Deze ondernemingen produceren in België of in het buitenland de stroom die ze op het net brengen. ENGIE Electrabel is de grootste van deze producenten en produceert lokaal, dicht bij haar klanten. Ze is de eerste groene producent van het land en combineert verschillende technologieën: klassieke, hernieuwbare en kernenergie.
 
De transmissiesysteembeheerder
Elia staat in voor het transport van elektriciteit. Via het hoogspannings- net wordt ze van de productiecentrales naar de distributienetwerken en grote industriële gebruikers gevoerd. Omdat men elektriciteit niet kan opslaan, zorgt Elia er ook voor dat vraag en aanbod voortdurend in evenwicht zijn. De transmissiesysteembeheerder heeft tot slot nog enkele andere taken: het hoogspanningsnet onderhouden, uitbreiden en verbinden met de netwerken van onze buurlanden.
 
Distributiesysteembeheerders
Deze spelers vormen de hoogspanningselektriciteit die Elia transporteert om naar midden- en laagspanningselektriciteit. Die brengen ze vervolgens tot bij de eindverbruiker. De distributiesysteembeheerders zorgen ook voor de inrichting en het onderhoud van de midden- en laagspanningsnet- werken, de aansluitingen en de meter- opnames. Fluvius (Vlaanderen), Ores en Resa (Wallonië) en Sibelga (Brussel) staan hiervoor in.

energiemarkt2b
De leveranciers
De leveranciers verkopen de elektriciteit die ze op de markt inkopen of zelf produceren, zoals het geval is bij ENGIE. Ze moeten garanderen dat hun klanten op elk moment over de nodige stroom kunnen beschikken. Dit heet 'de balancering van de portefeuille'. De leveranciers zijn eveneens het aanspreekpunt voor de klant. Ze verzorgen de klantendienst en facturatie voor alle hierboven vermeldde partijen. De Belgische markt is een van de meest competitieve van Europa.

In Brussel beheert onze afdeling Power Dispatching CWE het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Kortom, zij zorgt ervoor dat u altijd stroom heeft en waakt over alles wat de tarieven kan doen schommelen.
 
De regeringen en regulatoren
In België zijn vier ministers bevoegd voor het energiebeleid van het land op federaal en gewestelijk niveau. De spelers op de energiemarkt worden gecontroleerd op het naleven van de normen door verschillende instellingen. De federale regulator is de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). Op gewestelijk niveau kennen we de VREG (Vlaanderen), de CWaPE (Wallonië) en Brugel (Brussel).

De klanten
Of het nu particulieren, ondernemingen of instellingen zijn, klanten kunnen vrij hun elektriciteitsleverancier kiezen. Klanten met zonnepanelen, een windenergie-installatie of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie kunnen ook zelf producenten worden!

Wil u meer weten over hoe de energiemarkt werkt? Bekijk onze miniserie.

De samenstelling van uw elektriciteitskosten

Wie uw leverancier ook is, uw uiteindelijke elektriciteitsfactuur als residentiële klant bevat vier onderdelen.

De kosten voor het transport- en distributienet
Dit zijn de kosten voor het transport van elektriciteit tot bij u thuis. De federale regulator legt ze op en ze zijn dus gelijk voor elke leverancier. De leveranciers innen die kosten en maken ze over aan Elia en uw intercommunale. Dit vormt het grootste deel van uw factuur. Gemiddeld bedragen ze 45%*.

De groenestroombijdrage
Deze bijdrage dekt de kosten voor de productie van hernieuwbare energie. Ze wordt berekend op basis van de quota's die de gewesten bepalen en bedraagt gemiddeld tot 8%* van uw factuur.

De kosten van de energie
Dit is de prijs die u betaalt voor de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt (in MWh). Dit onderdeel varieert van
de ene leverancier tot de andere en is de voorbije jaren fel afgenomen. Momenteel bedraagt dit deel gemiddeld 28%* van uw uiteindelijke factuur.

Belastingen, bijdragen en BTW
De overheid bepaalt deze kosten die gelijk zijn voor alle leveranciers. Uw leverancier factureert ze en maakt ze integraal over aan de overheid. Gemiddeld bedragen ze 19%* van uw factuur.

* Simulatie gebaseerd op een verbruik van 5 000 kWh per jaar en een Easy Indexed-contract in Vlaanderen (IMEWO).

U wil er meer over weten?