De markt begrijpen om je factuur te begrijpen

In 2007 werd de energiemarkt in België vrijgemaakt. Sindsdien kan je als klant in alle vrijheid zelf je energieleverancier kiezen. Die vrijmaking heeft ervoor gezorgd dat een aantal nieuwe spelers hun intrede hebben gedaan op de markt. ENGIE Electrabel is op deze markt actief als energieproducent en -leverancier aan de verbruikers.

Electrabel produceert al meer dan 100 jaar lang lokaal elektriciteit op een veilige manier. Ze komt haar verplichtingen na tegenover haar 2,5 miljoen klanten.
Electrabel produceert al meer dan 100 jaar lang lokaal elektriciteit op een veilige manier. Ze komt haar verplichtingen na tegenover haar 2,5 miljoen klanten.

Als verantwoordelijke energieproducent en -leverancier vindt ENGIE Electrabel het belangrijk om op een pedagogische, transparante manier de Belgische energiesector toe te lichten.

Hoe produceren we energie in België?

België beschikt over 21.000 MW productiecapaciteit. Ontdek hieronder de verschillende technologieën waarmee elektriciteit opgewekt kan worden en hoe ze elkaar aanvullen.

Wat is de plaats van Electrabel op de Belgische elektriciteitsmarkt?

Sinds meer dan 100 jaar bundelt Electrabel de krachten van de verschillende technologieën die elektriciteit opwekken. Deze video brengt de productiecapaciteit van 9.500 MW in België in kaart.

België in het hart van een geïnterconnecteerd elektriciteitsnet

Naast de elektriciteit die we lokaal opwekken, kan ons land ook elektriciteit importeren uit onze buurlanden. Ontdek hoe deze geïnterconnecteerde markt werkt.

Welke rollen en verantwoordelijkheden bestaan er in een vrijgemaakte markt?

Elia, Fluvius, CREG... De Belgische energiesector kan complex lijken door de veelheid aan actoren. Deze video legt uit wie zich waar bevindt in de energieketen en wie welke verantwoordelijkheden heeft.

Hoe worden elektriciteitsprijzen gevormd?

Het is niet altijd gemakkelijk om je elektriciteitsfactuur te begrijpen. Deze video legt ondermeer uit waaruit je factuur is opgemaakt.

Ook al beslaat de energiecomponent binnen de elektriciteitsfactuur slechts 25%,het is de leverancier, zoals ENGIE Electrabel, die instaat voor het aanrekenen van de verschillende componenten (energie, transport, distributie, belastingen) aan de eindklant.

U wil er meer over weten?