Op weg naar een wereldwijde energietransitie

Sinds 2005 maakt ENGIE Electrabel voor 100% deel uit van de ENGIE Groep, een wereldspeler voor energie en expert in 3 vakgebieden: elektriciteit, aardgas en energiediensten.

 

ENGIE integreert verantwoorde groei in de kern van zijn vakgebieden om de grote uitdagingen van de energietransitie naar een koolstofarme economie aan te gaan: toegang tot duurzame energie, klimaataanpassing en -mitigatie, bevoorradingszekerheid en verantwoord gebruik van de natuurlijke rijkdommen.

 

De Groep biedt performante en innovatieve oplossingen aan particulieren, steden en ondernemingen, en steunt op zijn expertise in vier kernsectoren: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, vloeibaar aardgas en digitale technologie.

Kerncijfers ENGIE

  • Activiteiten in 70 landen
  • 155 000 medewerkers wereldwijd
  • Omzet van 65 miljard €
  • 14,3 miljard euro aan investeringen voor de periode 2016-2018
  • 1 100 onderzoekers en experts in 11 O&O-centra
(2018 Integrated Report)

Een immens netwerk van competenties dat onze klanten ten goede komt

ENGIE Axima

ENGIE Axima

ENGIE Axima ontwerpt, realiseert en onderhoudt klimaatregelings- en brandbeveiligingsinstallaties voor bedrijven en lokale overheden. Het bedrijf is ook een specialist in commerciële en industriële koeltechnieken.

Ontdek de activiteiten
ENGIE Fabricom

ENGIE Fabricom

ENGIE Fabricom ontwerpt, realiseert en onderhoudt multitechnische installaties voor bedrijven en lokale overheden. Haar oplossingen verbeteren de mobiliteit, de veiligheid, het aandeel hernieuwbare energie en de distributienetten maar ook de operationele en energieprestaties in de industriesector.

Ontdek de activiteiten
ENGIE Cofely

ENGIE Cofely

ENGIE Cofely begeleidt bedrijven en lokale overheden bij hun energie- en operationele prestaties. Ze ontwikkelt technische oplossingen om hen te helpen minder te verbruiken en lokale en hernieuwbare energie te produceren. Ze staat ook in voor het beheer van de technische installaties en diensten in de gebouwen van haar klanten.

Ontdek de activiteiten
ENGIE Laborelec

ENGIE Laborelec

ENGIE Laborelec is een technisch competentiecentrum voor elektriciteit en energie. Zijn onderzoek en operationele steun dragen bij tot de verbetering van de flexibiliteit, de betrouwbaarheid, de efficiëntie, de duurzaamheid en de rentabiliteit van energietechnologieën in de productie, het transport, de distributie, de opslag en het eindgebruik.

Ontdek de activiteiten
N-Allo

N-Allo

N-Allo contact center biedt soepele en innovatieve communicatieoplossingen via verschillende kanalen om de interactie met de klanten te optimaliseren en te beheren en met hen een sterke relatie op te bouwen.

Ontdek de activiteiten
Tractebel ENGIE

Tractebel ENGIE

Tractebel ENGIE is een wereldwijde onderneming voor advies, engineering en projectbeheer voor energie-, water- en infrastructuurprojecten. Zijn diensten omvatten de volledige levenscyclus van deze projecten: van de haalbaarheidsstudie tot de ontmanteling.

Ontdek de activiteiten

U wil er meer over weten?