Waarden, Ethiek en Welzijn op het werk

Een duurzame onderneming is een ethische onderneming. De ethiek is de rode draad voor de activiteiten van de ENGIE Groep. Dit begint met de toepassing van haar waarden die zijn gekozen door alle medewerkers van de Groep. Wereldwijd brengen zij hen samen rond een gemeenschappelijke en gedeelde basis.

Onze waarden

Gedrevenheid
Onze prestaties op lange termijn garanderen voor al onze belanghebbenden, door voortdurend te streven naar efficiëntie en innovatie ten behoeve van onze klanten en de openbare dienstverlening.

Engagement
De ontwikkeling van de Groep verzoenen met het respect voor de planeet en de mensen essentiële diensten leveren.

Durf
Het heden optimistisch beleven en creatief bouwen aan de toekomst.

Verbondenheid
Al onze krachten bundelen in eenzelfde ploeggeest om van energie en milieu duurzame bronnen van vooruitgang en ontwikkeling te maken.

Ethisch handelen

De ethiek van de ENGIE Groep en haar filialen is te herkennen aan vier fundamentele principes die de leidraad vormen voor eenieders gedrag:

2 documenten om meer te weten: het Ethisch Handvest van de Groep en de Handleiding Ethiek de praktijk

Raadpleeg de pagina Ethiek op de website van Groep ENGIE 

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk zijn fundamentele waarden voor ENGIE Electrabel. Sinds 1995 hebben opeenvolgende Globale Preventieplannen gezorgd voor een gestructureerde aanpak inzake Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk.

Om haar ambitie van “nul ongevallen” waar te maken, zal de onderneming steunen op haar Globaal preventieplan 2015-2020. Dit plan kadert in een algemene aanpak dewelke op een dynamisch beheer van de risico’s steunt. Het plan is tot stand gekomen na overleg met de verschillende betrokken partners en concretiseert de strategie van de onderneming inzake Welzijn op het werk voor de vijf komende jaren.

U wil er meer over weten?