De strijd tegen energiearmoede

De energiearmoede blijft toenemen in België. Bijna 16% van onze klanten heeft problemen met het betalen van hun energierekening. We hebben dan ook initiatieven ondernomen om iedereen toegang tot energie te verlenen, en vooral onze meest behoevende klanten.

Energiearmoede treft 16% van onze klanten
Energiearmoede treft 16% van onze klanten

Concrete informatie en oplossingen

Een dialoog, instrumenten en tarieven om een te krap energiebudget beter op te vangen en te beheren:

Ontdek het sociaal tarief van ENGIE Electrabel

Een betere huisvesting voor minder verbruik

ENGIE Electrabel en het initiatief ‘ENGIE Rassembleurs d’Energies’ steunen bouw- of renovatieprojecten met een hoog energierendement die door sociale ondernemers worden uitgevoerd.

De oproep voor projecten is toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting.

In 2014 werd 250 000 € gedoneerd voor de renovatie van een oud gebouw in het centrum van Brussel tot 12 sociale woningen met een hoog energierendement. Dit project is in handen van de coöperatieve vennootschap LivingStones. Begin 2015 werd een tweede oproep voor projecten gelanceerd in de twee andere Gewesten van het land. De selectie van kandidaten is momenteel in uitvoering.

Een Belgisch platform tegen energiearmoede

ENGIE Electrabel ondersteunt het Belgisch Platform tegen Energiearmoede dat bestaat uit energieproducenten en -leveranciers, netbeheerders, actoren op het terrein (OCMW’s, vakbonden, verenigingen voor armoedebestrijding…) en experts uit de academische wereld. Het Platform, ondergebracht bij en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil elk jaar minstens één actie ondernemen die door al zijn leden wordt gedragen. Met de hulp van universitaire experts publiceert het ook een jaarlijkse barometer van de energiearmoede.

Kwetsbare gezinnen helpen met sparen

ENGIE Electrabel ondersteunt samen met de Stichting voor Toekomstige Generaties, de Koning Boudewijnstichting, de Nationale Loterij, de Fondation Orval en P&V Verzekeringen het Financité consortium ter preventie van schuldenlast.

Een programma werd opgesteld om het sparen door mensen met een beperkt budget aan te moedigen.

U wil er meer over weten?