Biodiversiteit

Biodiversiteit is onmisbaar in onze samenleving. Door het verdwijnen van geschikte leefgebieden en de verminderde milieukwaliteit door onder andere de klimaatopwarming staat de natuur echter sterk onder druk. Projecten die aan de bescherming van de biodiversiteit en het milieubehoud zijn gewijd, verdienen daarom onze bijzondere aandacht.

 

Ontdek het beleid van ENGIE inzake biodiversiteit

Aquascope Virelles, water en vogels

Aquascope Virelles, water en vogels

Aquascope Virelles bevindt zich in een natuurreservaat van 140 hectaren vlakbij Chimay. Het natuurcentrum, dat al sinds zijn oprichting in 2001 financiële steun van ENGIE Electrabel ontvangt, geldt als een referentie voor milieubewustmaking van het grote publiek.

Sinds 2013, en dankzij de knowhow van ENGIE Electrabel, mag de site zich een ‘zero emission’ centrum voor natuurexploratie noemen.

Meer weten over Aquascope Virelles
De terril van Hénâ, terug naar de oorsprong

De terril van Hénâ, terug naar de oorsprong

De geschiedenis van de terril van Hénâ leest als een avontuur waarbij de natuur haar rechten op de industrie terugclaimt. Deze kunstmatige heuvel, een ophoping van vliegas uit de elektriciteitscentrale Les Awirs, bedekt al sinds 1952 de beken Le Hénâ en Les Fagnes. De terril geraakte in onbruik in 1972 en zal in de komende jaren worden verwijderd. Het is de bedoeling om het landschap geleidelijk aan in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.

Een indrukwekkend staaltje levenscyclus-beheer van industriële sites.  

Meer weten over de terril van Hénâ
Bijenkorven

Bijenkorven

Een bijenkolonie bestuift elk jaar gemiddeld meer dan 4 miljard bloemen over een oppervlakte van 700 ha. Op die manier zorgen ze ervoor dat bloemen en gewassen zich kunnen voortplanten, en dragen ze in grote mate bij tot het behoud van de biodiversiteit.

Helaas doet zich bij de honingbij, die miljoenen jaren heeft overleefd, sinds enkele tijd een massale sterfte voor. 

Om de bijen en de biodiversiteit te beschermen, plaatste ENGIE samen met Apiterra drie korven met bijna zestigduizend bijen op het dak van haar hoofdgebouw in Brussel.

Lees het artikel

Ontdek de plaatsing van de bijenkorven in beeld
De comeback van de slechtvalk

De comeback van de slechtvalk

Het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels installeerde in 1994 nestkasten op de koeltorens en schoorstenen van de centrales van ENGIE Electrabel om de slechtvalk, waarvan de Belgische populatie door het onoordeelkundig gebruik van pesticiden bijna was uitgestorven, een overlevingskans te bieden. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen staat momenteel in voor het ringen en observeren van de roofvogels. Sinds 1994 hebben honderden jonge slechtvalken hun vleugels uitgeslagen vanuit de elektriciteitscentrales van de onderneming.

Rechtstreeks vanuit de nestkast in Doel

De bezoekers van het Informatiecentrum van de kerncentrale Doel kunnen de evolutie volgen van de jonge slechtvalken die elk jaar rond medio maart geboren worden in de nestkast.

Meer weten over het project Valken voor iedereen
Réseau nature

Réseau nature

ENGIE Electrabel heeft in samenwerking met Natagora een project voor landschapsherstel gerealiseerd op de site van centrale Tihange. Een zone van 2 hectaren werd heringericht met bloemenweiden, heggen, drasland en bosgebieden. Na de heraanleg van 3 hectaren op het terrein van de centrale Amercoeur is dit een tweede "Réseau Nature"-project dat de biodiversiteit ondersteunt.

Meer weten over Réseau Nature
Bescherming vissen

Bescherming vissen

De kerncentrales van Doel en Tihange hebben een visafweersysteem geplaatst aan de watervang met een visvriendelijk filtersysteem. Door geluidsgolven worden vissen van het captatiepunt weggehouden. De organismen die toch gecapteerd worden, worden via een terugvoersysteem opnieuw afgeleid naar hun biotoop.

Infrasoongeluid om vissen te beschermen
Windmolenparken en biodiversiteit

Windmolenparken en biodiversiteit

In het kader van haar windmolenprojecten neemt ENGIE Electrabel begeleidende maatregelen om het milieu en meer in het bijzonder de biodiversiteit een handje te helpen.

Elk project gaat gepaard met een studie over de mogelijke impact van het park op de bodem, de mens, het milieu en de fauna in het algemeen. Deskundigen formuleren de gepaste milieumaatregelen en aanbevelingen.

Ecologische poelen in Mochamps

U wil er meer over weten?