ENERGIEHUB_800_600_NLDe haven van Antwerpen heeft ENGIE als concessionaris en commerciële exploitant gekozen voor een periode van 30 jaar, voor de bouw van een nieuw concept: een Alternatieve Energiehub voor mobiliteit en transport in de Antwerpse haven.

 

Het project is een samenwerking tussen enkele dochterbedrijven van de ENGIE Groep. ENGIE LNG Solutions zal als concessiehouder de commerciële exploitatie verzorgen. De bouw, het onderhoud en het beheer zal worden uitgevoerd door ENGIE Fabricom en ENGIE Cofely. Het is een zero emissie installatie door het boil-off optimalisatieproces. De eerste fase van de infrastructuur zal operationeel zijn eind 2017.

 

Om het project te kunnen realiseren werd een consortium opgericht bestaande uit verschillende bedrijven (ENGIE LNG Solutions, Havenbedrijf Antwerpen, Anglo Belgian Corporation (ABC), Somers NV, Fockedey Truck S.A., Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Vlaams LNG Platform en Laurentia Rijn BV/ Danser Group BV) die mee willen werken aan de verduurzaming van de mobiliteitssector en willen bijdragen aan de energietransitie.

 

Verneem meer over het project, de partners en de inspanningen van de ENGIE Groep en ENGIE Electrabel voor duurzame mobiliteit in het persdossier en de persmededeling.

 

Ontdek de hub in beelden.

Waaruit bestaat de Alternatieve Energiehub?

De hub zal uit verschillende elementen bestaan:

  • een LNG shore-to-ship bunkerstation voor binnenscheepvaart
  • een LNG en CNG tankstation voor wegvervoer
  • laadplaats voor elektrische voertuigen

Alternatieve energiehub

LNG shore-to-shore bunkerstation voor binnenscheepvaart

Het LNG bunker- en tankstation zal bestaan uit een zelfstandige eenheid met de nodige permanente LNG opslagcapaciteit en een flexibele bunkerarm. Afhankelijk van het volume en de verbindingsgrootte van de LNG brandstoftank van het schip kunnen één of twee pompen worden gebruikt voor het bunkeren. De verbinding van een LNG feeder schip voor het vullen van de LNG opslagtank zal met dezelfde aansluiting gebeuren.

LNG en CNG tankstation voor wegvervoer

Op de locatie zal een LNG en CNG tankstation voor vrachtwagens, bussen en wagens gebouwd worden. Er komt ook een permanente opslagtank voor het LNG & CNG station. Het CNG zal op de site zelf geproduceerd worden vanuit de LNG opslagtank via het boil-off managementproces (zie verder). Er komt één eiland met twee afleverzuilen voor de levering van LNG voor vrachtwagens en één eiland met twee afleverzuilen voor de levering van CNG voor vrachtwagen, bussen en auto’s. Daarnaast komt er een aanbod van diesel op de site en dit voornamelijk om dual fuel vrachtwagens te voorzien van hun brandstoffen. 

Laadplaats voor elektrische voertuigen

Snellaadinfrastructuur zal elektrische voertuigen de mogelijkheid geven om hun batterij snel op te laden. De elektriciteit voor dit deel van de installatie zal uit het boil-off gas management systeem komen. Het gas dat ontstaat bij opwarming van LNG wordt als brandstof gebruikt in een generator die elektriciteit opwekt voor de laadpalen. 

Zero emissie installatie

Boil-of gas

Wanneer LNG (-169°C) opgeslagen is, en niet wordt afgenomen, warmt het onder invloed van de omgevingswarmte op en wordt het gasvormig en verdampt (boil-off gas). Dit veroorzaakt een langzame drukopbouw in de opslagtank. Om de drukopbouw in de tank te beheersen kan het boil-off gas nuttig gebruikt worden als brandstof om elektriciteit op te wekken voor elektrische laadpalen of voor injectie in het net. Indien er geen vraag is naar elektriciteit, kan het gas opnieuw afgekoeld worden, waardoor het opnieuw vloeibaar wordt en teruggevoerd wordt naar de LNG-opslagtank voor hergebruik. LNG kan tenslotte ook op een efficiënte manier omgevormd worden tot CNG. Dit hele optimalisatieproces zorgt ervoor dat er geen uitstoot is naar de buitenwereld toe.

 

 

 

U wil er meer over weten?