Herwaardering van een industriële site tot een nieuwe biodiverse zone: een unieke werf in Europa!

Het laatste nieuws over de terril

We delen regelmatig brochures uit aan de inwoners om hen te informeren over de voortgang van de werken.

In het nummer van maart 2019 (FR) belichtten we:

  • de voortgang van de werf voor de verwijdering van de vliegassen;
  • de werken voor asbestverwijdering
  • een nieuwe toegang tot de terril.
De terril van Hénâ in beeld:
De terril van Hénâ in beeld:
Verwijdering van de assen
De terril van Hénâ in beeld:
De terril van Hénâ in beeld:
Verwijdering van de assen
De terril van Hénâ in beeld:
De terril van Hénâ in beeld:
Afvoer van de assen
De terril van Hénâ in beeld:
De terril van Hénâ in beeld:
De assen worden gedeponeerd om ze veilig te vervoeren
De terril van Hénâ in beeld:
De terril van Hénâ in beeld:
De assen worden getransporteerd naar een centrum waar ze worden verwerkt
De terril van Hénâ in beeld:
De terril van Hénâ in beeld:
Transport van de assen naar de Maas
De terril van Hénâ in beeld:
De terril van Hénâ in beeld:
Transport per binnenvaartuig voor het hergebruik in een cementfabriek
De terril van Hénâ in beeld:
De terril van Hénâ in beeld:
Overzicht van de site

Het tweede leven van een industriële site

Met dit ambitieuze project zet ENGIE Electrabel zijn voorbeeldfunctie als verantwoordelijke industriële onderneming kracht bij. Van 1952 tot eind 2016 lagen twee valleien in de regio van Flémalle bedolven onder meer dan 2,33 miljoen ton vliegassen. Vandaag werkt ENGIE Electrabel aan de herinrichting van de site.

Deze werf is om verschillende redenen uniek:

Met dit project laat ENGIE Electrabel zien dat het zijn verbintenissen op lange termijn en over zijn volledige activiteitencyclus nakomt: van ontwikkeling, bouw, exploitatie, tot ontmanteling en herinrichting.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ENGIE Electrabel bereiken op het nummer 0800 20 210 of via terrilhena@engie.com.
Een project van deze omvang wordt vanzelfsprekend opgezet in nauwe samenwerking met de overheden. De gemeente Flémalle, is een bevoorrechte speler in uw veiligheid.

280.000 ton verwijderde assen sinds eind 2016
280.000 ton verwijderde assen sinds eind 2016

De werf voor de verwijdering van assen

De werken voor de verwijdering van de assen worden voortgezet. Meer dan  280 000 ton as* op een totaal van 2,33 miljoen werd tot nu toe (12%) verwijderd. In 2019 zal meer dan 200.000 ton extra worden verwerkt en verwijderd. De werken zijn in 2016 aangevat en zullen 15 jaar duren. ENGIE Electrabel heeft in totaal meer dan 50 miljoen euro in de herwaardering van deze voormalige industriezone geïnvesteerd.

De veiligheid en het welzijn van de omwonenden zijn prioritair. Daarom heeft ENGIE Electrabel meer dan 60 aanbevelingen uit de milieueffectenstudie, aangereikt door de overheden, uitgevoerd.

→ Meer informatie over de werf  

* Februari 2019

De werken om het asbest te verwijderen zijn bijna afgerond.
De werken om het asbest te verwijderen zijn bijna afgerond.

Geruststellende resultaten

Er werd asbest gevonden op de site van de terril. ENGIE Electrabel heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de asbestverwijderingswerken op een veilige en doeltreffende manier en met strikte inachtneming van de veiligheid zouden verlopen. Daarom heeft een onafhankelijk bedrijf maandelijks metingen van de luchtkwaliteit uitgevoerd. Vandaag lopen de asbestverwijderingswerken op hun einde.

Wilt u meer weten?

Raadpleeg onze nieuwsbrieven en de publicaties over de terril van Hénâ