Groene energie uit groen

Biomassa is één van de bronnen van groene stroom. Onze klassieke elektriciteitscentrales in Les Awirs (Flémalle) en Rodenhuize draaien voor 100% op deze energiebron, meer bepaald houtpellets, om elektriciteit te produceren. Het zijn voormalige steenkoolcentrales die omgebouwd werden tot eenheden die uitsluitend op biomassa functioneren.

Onze biomassacentrales

Max Green: 100% biomassa

Max Green: 100% biomassa

Met een vermogen van 205 MW is de biomassacentrale Max Green in Rodenhuize één van de grootste installaties voor groenestroomproductie in België. Ze kan jaarlijks 1,1 tot 1,2 TWh groene elektriciteit produceren, wat met het jaarverbruik van 320 000 gezinnen overeenstemt.

Brochure Max Green
Houtpellets

Houtpellets

Een controleprocedure garandeert het duurzame karakter van de biomassa.

ENGIE Lab speelt een vooraanstaande rol bij de certificatie van biomassa
Les Awirs: 100% biomassa

Les Awirs: 100% biomassa

De biomassacentrale in Les Awirs haalt een capaciteit van 80 MW en produceert 600 GWh/jaar, wat neerkomt op het jaarverbruik van 175 000 gezinnen.

Brochure Les Awirs

Een duurzame brandstof

De verbranding van biomassa geldt als C02-neutraal. De hoeveelheid C02 die bij de verbranding in de atmosfeer terechtkomt, is immers gelijk aan de hoeveelheid C02 die de biomassa voor haar groei aan de lucht heeft onttrokken.

In samenwerking met ENGIE Lab, het kenniscentrum voor onderzoek en ontwikkeling van ENGIE Electrabel, werd een controleprocedure uitgewerkt die het duurzame karakter van de gebruikte biomassa moet garanderen. Daarbij worden de verschillende stappen van de bevoorradingsketen van de biomassa tegen duurzaamheidscriteria afgewogen:

Deze procedure werd erkend door de Vlaamse en Waalse overheden en een onafhankelijk controleorgaan ziet toe op de uitvoering ervan.

Biomassacentrales: een stabiel en betrouwbaar profiel

De geografie, het klimaat en de bebouwing van ons land beperken de ontwikkeling van waterkracht, wind- en zonne-energie. In dit opzicht vervult biomassa een bijzondere rol in de hernieuwbare energieproductie. Biomassacentrales kenmerken zich door een stabiel profiel, gekoppeld aan een grote voorspelbaarheid, zodat deze centrales als basislasteenheden kunnen fungeren.

Biomassa speelt een essentiële rol binnen de groene energiemix van ENGIE Electrabel. 50% van onze capaciteit aan groene energie is afkomstig van deze CO2-neutrale energiebron.

Hoe werkt het ?

Schema biomassa

Er bestaan nog andere manieren om elektriciteit uit biomassa te produceren:

Wist u dit? De verbranding van biomassa is CO2-neutraal. Enkel de kooldioxide komt vrij die de planten tijdens hun groei hebben opgeslagen.

U wil er meer over weten?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek ons laatste nieuws
Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Welkom op onze blog
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home