Een onmisbare energiebron

ENGIE Electrabel is één van de pioniers van kernenergie in België. Haar gediversifieerd productiepark omvat 7 kernreactoren: 4 in Doel en 3 in Tihange, met een totaal vermogen van bijna 6 000 MW. Deze nucleaire sites tellen 2 000 medewerkers en hun productie dekt ongeveer 50% van het elektriciteitsverbruik in België.

Informatie over onze kerncentrales

-> Informationen in deutscher sprache
Kernenergie en kerncentrales

Kernenergie en kerncentrales

50 vragen en antwoorden

Nucleaire thema's

Een belangrijke troef in het Belgische energielandschap

Het gebruik van kernenergie voor elektriciteitsproductie is een belangrijke factor voor de energievoorziening. Kernenergie biedt tal van voordelen: economisch, energetisch en ecologisch (beperking CO2-uitstoot).

Korte geschiedenis

  • Jaren 1960: een aangepast antwoord

België kiest bewust voor een elektriciteitsproductie die gedeeltelijk uit kernenergie komt: het energieverbruik neemt gestaag en aanzienlijk toe, en fossiele brandstoffen kunnen niet langer als enige optie worden beschouwd om in de energiebehoefte te voorzien. Vanaf 1968 mondt dit beleid uit in de bouw van 4 kernreactoren in Doel en 3 in Tihange. De nabijheid van de Schelde en Maas is ideaal voor de aanvoer van het nodige koelwater.

  • 1975-1985: oliecrisis en inbedrijfstellingen

De inbedrijfstelling van de eerste reactoren (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) in 1975 komt geen ogenblik te vroeg om de aardolieafhankelijkheid van België te milderen.

De bouw van Doel 3 en Tihange 2 wordt voltooid in respectievelijk 1982 en 1983. De reactoren Doel 4 en Tihange 3 volgen kort daarna en worden in 1985 aan het net gekoppeld.

  • 2000-2025: vragen rond de toekomst van kernenergie in België

Het federale Parlement van België buigt zich over het energiebeleid van het land. De debatten spitsen zich ook toe op het voortbestaan of de stillegging van de kerncentrales op het Belgische grondgebied. Volgens de huidige beslissingen zal geen enkele van de 7 reactoren na 2025 nog operationeel zijn.

Hoe werkt een kerncentrale met drukwaterreactor (PWR)?

horizontal_expert

Lees meer over kernenergie en kerncentrales op de site van het Nucleair Forum

Wereldwijd zijn er 454 kernreactoren in werking, verdeeld over 30 landen. Ze zorgen voor 10,5% van de mondiale elektriciteitsproductie (bron: IAEA).

Er bestaan meerdere types van kernreactoren waaronder:

Een kerncentrale met drukwaterreactor (PWR), zoals die in Tihange en Doel, beschikt over 3 waterkringen die volledig van elkaar gescheiden zijn. De werking in vogelvlucht:

Schema nucleair NL

 

U wil er meer over weten?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek ons laatste nieuws
Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Welkom op onze blog
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home