Hoe vermijdt ENGIE Electrabel menselijke fouten?

Veiligheid is prioriteit nummer één en is ingebeiteld op alle niveaus: het ontwerp van de centrale, de procedures en werkwijzen en het menselijk gedrag. We werken continu aan het optimaliseren van deze drie factoren. In het vakjargon spreken we van de ‘defence in depth’-strategie ofwel ‘beveiliging in de diepte’.

 

Om menselijke vergissingen te vermijden, wordt gebruik gemaakt van gedragsmatige technieken, de zogenaamde ‘human performance tools’. Het toepassen van deze tools zorgt ervoor dat valkuilen zoals stress, gebrek aan ervaring, etc. geen of minder invloed hebben bij het uitvoeren van de job.

Hoe blijft de kennis van medewerkers op peil?

We streven voortdurend naar de ontwikkeling en versterking van de competenties van alle medewerkers. Zo bedroeg in 2016 het aantal uren opleiding ongeveer 7 % van het totaal aantal gepresteerde werkuren.

 

De technische opleidingen en vormingen die betrekking hebben op nucleaire veiligheid, klassieke veiligheid en milieu vertegenwoordigen meer dan 95% van het totaal van de gevolgde opleidingen.

 

De kerncentrales van Doel en Tihange stellen ook tal van externe ondernemingen te werk. De medewerkers van deze firma’s moeten een opleiding volgen om te beantwoorden aan dezelfde basiskenniscriteria als het personeel van ENGIE Electrabel.

 

De operators in de controlezaal moeten in het bezit zijn van een speciale licentie die om de twee jaar wordt hernieuwd. Deze licentie wordt pas afgeleverd na een specifieke en intensieve opleidingscyclus, een doorgedreven training op een simulator en het afleggen van een examen in aanwezigheid van een onafhankelijk controleorgaan.