Waarom is kernenergie klimaatvriendelijk?

Elektriciteitsproductie door kerncentrales gaat niet gepaard met de emissie van CO2, in tegenstelling tot de verbranding van fossiele brandstoffen in klassieke elektriciteitscentrales. CO2 is mee verantwoordelijk voor de wereldwijde opwarming van ons klimaat met gevolgen als het stijgen van de zeespiegel, het smelten van poolkappen en gletsjers, verwoestijning en meer extreem weer.

 

Het huidige gebruik van kernenergie, goed voor ongeveer 15 % van de wereldwijde elektriciteitsproductie, vermijdt de uitstoot van ongeveer 2,1 miljard ton CO2 per jaar. In de Europese Unie gaat het om een vermeden uitstoot van 675 miljoen ton CO2 per jaar. Om de vermeden uitstoot door kernenergie te evenaren, zouden in de EU alle personenwagens uit het verkeer moeten worden genomen. In België besparen we dankzij kernenergie evenveel CO2 als de uitstoot van het hele wagenpark!

Waaruit bestaat het productiepark van ENGIE Electrabel?

Ons productiepark is sterk geëvolueerd sinds de vrijmaking van de energiemarkt. ENGIE Electrabel exploiteert momenteel 9 600 MW, wat ongeveer 45 % van de totaal geïnstalleerde capaciteit in België vertegenwoordigt. We hebben een zeer gediversifieerd productiepark verspreid over een 85-tal sites. Het bestaat uit gasgestookte centrales, nucleaire centrales en hernieuwbare productiemiddelen (zon, wind, biomassa en waterkracht).

Hoe wil ENGIE Electrabel de grootste producent van groene stroom blijven?

ENGIE Electrabel is de grootste groenestroomproducent van het land en we willen dit ook blijven. We hebben bijvoorbeeld de ambitie om in 2020 over 500 MW aan onshore windcapaciteit te beschikken. Als we al onze geplande projecten voor on- en offshore windmolens, opslag van energie en energie-efficiëntie kunnen realiseren, zouden we de komende 10 jaar 4,3 miljard euro in België investeren.

Zijn hernieuwbare energie en kernenergie concurrenten?

Hernieuwbare energie en kernenergie mogen niet beschouwd worden als concurrenten. Ze stoten beiden tijdens hun ganse levenscyclus weinig CO2 uit en vullen elkaar aan. Hoe belangrijk hernieuwbare energie ook is, het volstaat momenteel nog niet om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Eenvoudigweg omdat de wind niet altijd waait en de zon niet steeds schijnt. Enkel een gezonde mix van hernieuwbare energiebronnen en kernenergie zal België toelaten om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook de bevoorradingszekerheid kan momenteel enkel op die manier gegarandeerd worden. Daarom is de levensduurverlening van Tihange 1 en Doel 1 en 2 belangrijk: het geeft de overheid voldoende tijd om hun energiebeleid in ons land uit te tekenen en investeringen en research in en naar hernieuwbare energie te versterken. Kernenergie levert op korte en middellange termijn dus een bijdrage in de energietransitie naar meer hernieuwbare energie.