Kerncentrale Doel

De kerncentrale van Doel (KCD) is gelegen in de haven van Antwerpen, aan de linker Schelde-oever nabij het dorpje Doel. Op de site bevinden zich 4 kernreactoren van het type PWR (drukwaterreactor) met een totaal vermogen van 2 923 MW. Ze werden in gebruik genomen in de periode 1975-1985. De centrale vertegenwoordigt ongeveer 15% van de totale elektriciteitsproductiecapaciteit in België.

Veiligheid is onze topprioriteit
Veiligheid is onze topprioriteit

Actualiteit en topics

De kerncentrale van Doel voert een open communicatiebeleid. Gedurende het ganse jaar organiseert ze talrijke communicatie-initiatieven zoals brochures, bijeenkomsten, persconferenties en -mededelingen

U bent journalist en u heeft een vraag? Dan kan u terecht bij de Communicatie Manager van kerncentrale Doel:

Nele Scheerlinck
Tel.: +32 3 202 29 90
E-mail: nele.scheerlinck@engie.com

Persmededelingen ENGIE Electrabel

Mededelingen en publicaties Doel (INES en andere)

Presentaties

U bent contractant? Dan vindt u hier alle nuttige informatie (algemene en specifieke voorwaarden, in te vullen documenten, toegangsprocedures…).

Informationen in deutscher sprache

Long term operation

Long term operation

Wist u dat onze kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2 nog steeds voldoen aan de strengste internationale normen? Dat we jaarlijks gemiddeld 300 miljoen euro investeren in onze kerncentrales? En dat ze niet meer de centrales zijn van veertig jaar geleden, maar doorheen de loop der jaren permanent geactualiseerd en gemoderniseerd werden? Dat Doel 1 en 2 en Tihange 1 qua beschikbaarheid rond de 90% zitten en dat ze daardoor tot de 25% beste centrales wereldwijd behoren. Of wist u dat van de 443 reactoren die wereldwijd in exploitatie zijn, 63 na 40 jaar levensduur nog veilig uitgebaat worden? Dat in de hele wereld de verlenging van de exploitatieduur van kerncentrales tot zestig of zelfs tot tachtig jaar algemeen wordt uitgevoerd?

Brochure LTO Doel 1 en 2 

Lees alles hierover op de site van het FANC
Doel 4: herstelling van de stoomturbine

Doel 4: herstelling van de stoomturbine

De centrale Doel 4 werd op 5 augustus 2014 volgens de veiligheidsprocedures automatisch uitgeschakeld ten gevolge van een verlies van smeerolie van de stoomturbine die zich in het niet-nucleaire deel van de centrale bevindt. Vanaf die datum hebben de medewerkers van de centrale alle maatregelen genomen om de schade aan de turbine zo snel mogelijk te herstellen om Doel 4 in alle veiligheid terug op te kunnen starten. De herstelling was een unieke industriële krachttoer van bijzondere omvang zonder voorgaande, dat door de bijzondere professionele inzet van de medewerkers en leveranciers kon worden gerealiseerd. Enkele kerncijfers getuigen van de omvang.

150 000 werkuren
5 500 nieuwe schoepen gefabriceerd in vijf fabrieken
1 500 ton materiaal getransporteerd over 2 500 km
600 medewerkers direct betrokken

Weghalen rotor

Retour rotor

Schema van de aslijn Doel 4

Schema van de machinezaal

Persmededelingen
Toestand van de 4 eenheden

Toestand van de 4 eenheden

Doel 1: geplande stop (revisie)

Doel 2: in bedrijf 

Doel 3: gecontroleerde stop 

Doel 4:  in bedrijf 

ENGIE Transparency: Huidige en toekomstige beschikbaarheid

Persberichten ENGIE Electrabel

Kenmerken van de 4 eenheden

Dialoog met de omwonenden

Kerncentrales Doel en Tihange hechten een bijzonder belang aan de relaties met hun omgeving. Ze hebben overlegorganen opgericht om met hun stakeholders te communiceren en via een informatiemagazine informeren ze hun omwonenden.

Klankbordraad

Klankbordraad

De Klankbordraad is een overlegorgaan dat in 1998 werd opgericht in Doel om de banden tussen de centrale en de mensen uit haar omgeving nauwer aan te halen. Alle problemen en vragen over de activiteiten van de kerncentrale komen op de bijeenkomsten van de raad aan bod.

Samenstelling van de klankbordraad
Bezoeken

Bezoeken

Vele geïnteresseerden bezochten de voorbije jaren de kerncentrale van Doel. Gezien de steeds strenger wordende richtlijnen om toegang te krijgen tot een nucleaire site in België, was het niet langer mogelijk om op grote schaal bedrijfsbezoeken aan te blijven bieden. ENGIE Electrabel ziet zich dan ook genoodzaakt om de PR-bedrijfsbezoeken aan haar installaties stop te zetten. Via onze website vindt u wel heel wat interessante info terug over onze kerncentrales en ook het Nucleair Forum biedt een boeiende kijk op de wereld van kernenergie.

Op de website van het Nucleair Forum vindt u meer informatie over kernenergie
Publicaties

Publicaties

Doelbewust is het informatiemagazine van kerncentrale Doel. Omwonenden van de centrale krijgen het enkele keren per jaar gratis in de bus. Het bevat informatie over de activiteiten in en rond de centrale en vertelt over de belangrijke rol van de medewerkers.

Brochure Kerncentrale Doel

Doelbewust

Doelbewust archieven 

Milieuverklaring 2018

U wil er meer over weten?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek ons laatste nieuws
Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Welkom op onze blog
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home