Kernenergie, grootschalige projecten

Onze eerste kerncentrales werden in 1975 in bedrijf genomen. Sindsdien is het onze blijvende doelstelling om de prestaties en de veiligheid van alle eenheden voortdurend te verbeteren. We houden rekening met de resultaten en aanbevelingen van talrijke controles bij het nemen van de geschikte maatregelen om de nucleaire veiligheid te allen tijde te garanderen. Vaak gaat het om belangrijke werken en investeringen. Om de toekomstige werking van onze reactoren te verzekeren, zijn er momenteel verschillende grote werven in uitvoering.

Long Term Operation (LTO)

Long Term Operation (LTO)

In het kader van de verlengde levensduur van de kernreactoren van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 hebben we Long Term Operation (LTO)-actieplannen uitgewerkt die de vereiste investeringen en maatregelen beschrijven om deze centrales 10 jaar langer te kunnen uitbaten. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beoordeelde de voorgestelde aanpak en de ermee verbonden verbeteringsplannen als adequaat en heeft een positief advies uitgebracht over de voortzetting van de exploitatie van de 3 eenheden.

Tihange 1

Na de beslissing van de overheid in 2012 om de levensduur van Tihange 1, in bedrijf sinds oktober 1975, met 10 jaar te verlengen tot in 2025, en aansluitend op het akkoord dat we met de overheid over de voorwaarden van deze verlenging hebben gesloten, is het LTO plan voor Tihange 1 in gang gezet. Het omvat een honderdtal projecten waarmee een investering van 600 miljoen euro is gemoeid.

Doel 1 en 2

De uitbatingsduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 die respectievelijk in februari en december 1975 in dienst kwamen, is verlengd met 10 jaar tot 2025, nadat eind november 2015 een akkoord werd bereikt met de regering over het economisch en juridisch kader. Het LTO actieplan dat voor de centrales wordt uitgevoerd, is goed voor een investering van 700 miljoen euro. Het houdt ook rekening met bevindingen uit andere rapporten  (o.a. BEST – Belgian Stress Tests).

Brochure LTO Doel 1 en 2 - juli 2017

Publicaties

Meer informatie op de site van het FANC
BEST, kort voor Belgian Stress Tests

BEST, kort voor Belgian Stress Tests

Na de zeebeving en de daaropvolgende tsunami die de kerncentrale in Fukushima (Japan) in maart 2011 ernstig beschadigde, besloot Europa om alle kerncentrales aan weerstandstesten (of stresstesten) te onderwerpen. Die tests moesten de veiligheidsmarges van kerncentrales in extreme omstandigheden opnieuw beoordelen.

Het FANC maakte een grondige analyse van onze BEST-rapporten voor Doel en Tihange en kwam tot het besluit dat de kerncentrales zonder risico kunnen weerstaan aan extreme omstandigheden en dat ze de essentiële veiligheidsfuncties kunnen garanderen. Het agentschap stelde een plan op met verbeteringsacties waaraan de aanbevelingen van de European Nuclear Safety Regulations Group (ENSREG) werden toegevoegd. In overleg met het FANC zijn we in beide centrales bezig met de uitvoering van deze verbeteringsacties.

De Belgische kerncentrales behoren tot de meest robuuste

ENSREG heeft de resultaten van alle stresstesten op Europese kerncentrales grondig bestudeerd. Op basis van haar verslag is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat de Belgische kerncentrales tot de meest robuuste behoren.

Zelfs op het ondenkbare voorbereid

Onder de verschillende ingrepen gepland om de weerstand van onze kerncentrales tegen onvoorspelbare gebeurtenissen nog te verhogen, is één van de omvangrijkste projecten ongetwijfeld de bouw van een overstromingsmuur die de kerncentrale van Tihange tegen een uitzonderlijke hoogwaterstand van de Maas moet beschermen.

Publicaties

Dossier Nucleair Forum

Meer info op de site van het FANC
Nauwgezette inspectie van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2

Nauwgezette inspectie van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2

Tijdens de zomer van 2012 hadden inspecties gewezen op de aanwezigheid wat waterstofinsluitsels in de reactorvaten van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2. Een grondige analyse drong zich op. Na 10 maanden van inspecties en weerstandsanalyses van de betrokken reactorvaten verleende het FANC in juni 2013 toestemming voor de heropstart van beide eenheden.

Aan deze heropstart was een bijkomend testprogramma gekoppeld om het gedrag van de reactorvaten te evalueren op lange termijn. Toen een test op bestraald materiaal niet de verwachte resultaten opleverde, besloot ENGIE Electrabel in maart 2014 om de geprogrammeerde stillegging van beide reactoren te vervroegen en een nog diepgaander onderzoek te voeren om deze resultaten te verifiëren en te verklaren.

Meer dan 1 500 testen

Er werd een uitvoerig programma van mechanische proeven en metaalanalyses opgezet. Meer dan 1 500 materiaaltesten werden uitgevoerd. De reactorvaten werden opnieuw met hogere gevoeligheidsparameters geïnspecteerd. Op basis van de dossiers die ENGIE Electrabel in november 2015 indiende, oordeelde het FANC dat beide eenheden in alle veiligheid konden worden heropgestart.

Publicaties

Infografie

Meer info op de site van het FANC

U wil er meer over weten?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek ons laatste nieuws
Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Welkom op onze blog
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home