Publicaties

Vragen en antwoorden reactor Doel 3 September 2012 (Frans)

Parlementaire hoorzitting februari 2015

Persnota reactorvaten Doel 3 Tihange 2 november 2015

(Pers)mededelingen

01 oktober 2017 Reactie van ENGIE Electrabel volgend op de persartikels over de zogezegde geheime documenten met betrekking tot de constructie van de reactorkuipen

16 juni 2017 Doel 3 en Tihange 2: geen evolutie van de waterstofinsluitsels

17 november 2015 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle beslist dat Doel 3 en Tihange 2 in alle veiligheid kunnen opstarten

1 oktober 2015 Electrabel past planning aan met betrekking tot de onbeschikbaarheid van Doel 3 en Tihange 2

13 mei 2015 Aanpassing periode van onbeschikbaarheid Doel 3 en Tihange 2

31 maart 2015 Dossier reactorvaten Doel 3 en Tihange 2 Electrabel zal de internationale experten eind april ontmoeten

25 maart 2014 Geplande stops van kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 worden vervroegd

23 januari 2015 Periode van onbeschikbaarheid Doel 3 en Tihange 2 herzien

12 juni 2014 Electrabel zet testen reactorvaten Doel 3 en Tihange 2 voort

17 mei 2013 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle keurt heropstart van Doel 3 en Tihange 2 in alle veiligheid goed

25 maart 2013 Electrabel heeft de resultaten van de bijkomende testen en analyses met betrekking tot het reactorvat van Tihange 2 bij het FANC ingediend

4 februari 2013 Electrabel heeft haar actieplan ter goedkeuring ingediend bij het FANC

6 december 2012 Electrabel, Groep GDF SUEZ, overhandigt conclusies heropstart Doel 3 en Tihange 2

7 augustus 2012 Verlenging stilstand kerncentrale Doel 3

Infografie

electra-info-restart-v1-nl