Kerncentrale Tihange

De kerncentrale van Tihange (CNT) is gelegen in de stad Hoei, langsheen de rechteroever van de Maas. Op de site bevinden zich 3 kernreactoren van het type PWR (drukwaterreactor) met een totaal vermogen van 3 008 MW. Ze werden in gebruik genomen in de periode 1975-1985. De centrale vertegenwoordigt ongeveer 15% van de totale elektriciteitsproductiecapaciteit in België.

 

Corona-crisis: Belgische kerncentrales nemen de nodige maatregelen

Ook tijdens de coronacrisis stelt Electrabel alles in het werk om de nucleaire veiligheid te garanderen en bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid van ons land met lokale en koolstofarme elektriciteit. Via een corona-actieplan en voortdurende monitoring zien wij erop toe dat er in alle omstandigheden voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om de kritische activiteiten van de kerncentrale te verzekeren.  Ook nemen wij de nodige maatregelen om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen en de verspreiding van het coronavirus onder het personeel van de Belgische kerncentrales te voorkomen en te beperken.

Onze maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de overheid en de ENGIE Groep, maar ook op het deskundige advies van onze interne arbeidsgeneeskundige dienst. Voorbeelden van onze maatregelen omvatten

  • Promotie van telewerk voor medewerkers wiens activiteiten dat toelaten;
  • Uitstel van alle niet-dringende opleidingen, vergaderingen en (onderhouds)activiteiten;
  • Een verhoogde schoonmaakfrequentie op veelgebruikte locaties;
  • Ter beschikking stellen van desinfecterende handgels en andere hygiënemaatregelen;
  • Permanentie op de interne medische dienst en beschikbaarheid van een verpleger en dokter van wacht op elk moment van de dag of nacht;
  • Het toepassen van de social distancing richtlijnen.

De geldende preventiemaatregelen worden voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. In functie van de evolutie van de situatie kunnen wij op elk moment bijkomende maatregelen afkondigen. Het is in elk geval onze bedoeling om gedurende de hele Corona-crisis op een veilige manier de inwoners van België van de noodzakelijke elektriciteit te blijven voorzien … dit in overleg met de bevoegde overheidsinstanties.

 

Veiligheid is onze topprioriteit
Veiligheid is onze topprioriteit

Actualiteit en topics

De kerncentrale van Tihange voert een open communicatiebeleid. Gedurende het ganse jaar organiseert ze talrijke communicatie-initiatieven zoals brochures, bijeenkomsten, persconferenties en -mededelingen.  

U bent journalist en u heeft een vraag? Dan kan u terecht bij de verantwoordelijke externe communicatie van kerncentrale Tihange:

Tél. : +32 2 519 36 92  of +32 85 24 36 12 
E-mail: communication-tihange@engie.com

Persberichten ENGIE Electrabel 

Mededelingen en publicaties Tihange (INES en andere)

Presentaties

U bent contractant? Dan vindt u hier alle nuttige informatie (algemene en specifieke voorwaarden, in te vullen documenten, toegangsprocedures…).

Informationen in deutscher sprache

Long term operation

Long term operation

Wist u dat onze kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2 helemaal niet verouderd zijn en nog steeds voldoen aan de strengste internationale normen? Dat we jaarlijks gemiddeld 300 miljoen euro investeren in onze kerncentrales? En dat ze niet meer de centrales zijn van veertig jaar geleden, maar doorheen de loop der jaren permanent geactualiseerd en gemoderniseerd werden. Dat Doel 1 en 2 en Tihange 1 qua beschikbaarheid rond de 90% zitten en dat ze daardoor tot de 25% beste centrales wereldwijd behoren. Of wist u dat van de 443 reactoren die wereldwijd in exploitatie zijn, 63 na 40 jaar levensduur nog veilig uitgebaat worden? Wist u dat in de hele wereld de verlenging van de exploitatieduur van kerncentrales tot zestig of zelfs tot tachtig jaar algemeen uitgevoerd.

Persnota Verlenging Doel 1 en Doel 2 

Lees alles hierover op de site van het FANC
Toestand van de 3 eenheden

Toestand van de 3 eenheden

Tihange 1:  in bedrijf

Tihange 2: in bedrijf

Tihange 3:  in bedrijf

ENGIE Transparency: Huidige en toekomstige beschikbaarheid

Lees de persberichten van ENGIE Electrabel

Kenmerken van de 3 eenheden

Dialoog met de omwonenden

Kerncentrales Doel en Tihange hechten een bijzonder belang aan de relaties met hun omgeving. Ze hebben overlegorganen opgericht om met hun stakeholders te communiceren en via een informatiemagazine informeren ze hun omwonenden.

Comité des riverains

Comité des riverains

Het Comité des riverains is een overlegorgaan dat in 2007 in Tihange werd opgericht om de banden tussen de centrale en de mensen uit haar omgeving nauwer aan te halen. Alle problemen en vragen over de activiteiten van de kerncentrale komen op de bijeenkomsten van het comité aan bod.

Lees onze publicaties
Bezoeken

Bezoeken

Vele geïnteresseerden bezochten de voorbije jaren de kerncentrale van Doel. Gezien de steeds strenger wordende richtlijnen om toegang te krijgen tot een nucleaire site in België, was het niet langer mogelijk om op grote schaal bedrijfsbezoeken aan te blijven bieden. ENGIE Electrabel ziet zich dan ook genoodzaakt om de PR-bedrijfsbezoeken aan haar installaties stop te zetten. Via onze website vindt u wel heel wat interessante info terug over onze kerncentrales en ook het Nucleair Forum biedt een boeiende kijk op de wereld van kernenergie.

Op de website van het Nucleair Forum vindt u meer informatie over kernenergie

U wil er meer over weten?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek ons laatste nieuws
Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Welkom op onze blog
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home