Nucleaire veiligheid, al 40 jaar onze tweede natuur

Onze 7 kerncentrales exploiteren we al langer dan 40 jaar. In al die tijd heeft er zich nooit een ongeval voorgedaan met een impact op de veiligheid van werknemers, omwonenden en milieu. Nucleaire veiligheid is altijd een absolute prioriteit voor ENGIE Electrabel geweest. Zij wordt gedragen door een geheel van technische, organisatorische en menselijke maatregelen die ervoor zorgen dat de activiteit van onze kerncentrales geen enkele nefaste weerslag op mens en milieu heeft: ontwerp- en bouwprincipes, opleiding en gedragingen van werknemers, frequente controles… (-> dossier Nucleair Forum over dit thema)

40 jaar exploitatie in alle veiligheid
40 jaar exploitatie in alle veiligheid

Nucleaire veiligheid: geschraagd door verschillende pijlers

Nucleaire veiligheid is verankerd in verschillende basisprincipes en een bijzonder strikte regelgeving. Een speciaal ontwerp, een sterke veiligheidscultuur en frequente kwaliteitscontroles. Samen zorgen ze voor de veilige werking van onze installaties op lange termijn.

Bij het ontwerp van onze kerncentrales is rekening gehouden met mogelijke defecten van uitrustingen of onderdelen. Vandaar dat veiligheidsgevoelige uitrustingen in minstens twee exemplaren bestaan. Dit is de essentie van het redundantieprincipe: het zorgt ervoor dat een defect in één onderdeel de veiligheid van de centrale nooit in het gedrang kan brengen.

Al vanaf het ontwerp en de bouw van de installaties is alles in het werk gesteld om te vermijden dat radioactieve stoffen die de kernreactie produceert, in significante hoeveelheden met de buitenwereld in aanraking komen. Zo worden het uranium en de hoogactieve splijtingsproducten volledig afgeschermd door een reeks van opeenvolgende insluitingsbarrières om het vrijkomen van radioactiviteit te vermijden.

2430_Splijtstof_NL

Wist u dit? 5X – de splijtstof is vijf maal ingesloten om het vrijkomen van radioactiviteit te vermijden.

Om wereldwijd tot de beste nucleaire exploitanten te behoren, moeten we ook de menselijke factor beheren. Vandaar dat de ontwikkeling en versterking van een cultuur waarin veiligheidsattitudes een natuurlijke reflex zijn, sleutelelementen zijn van onze vijfjaarlijkse globale nucleaire veiligheidsplannen.

De 2 000 medewerkers van onze kerncentrales zijn hooggeschoold en kunnen een lange ervaring voorleggen. De operators in de controlezaal moeten in het bezit zijn van een speciale licentie die om de 2 jaar wordt hernieuwd en die aantoont dat ze bekwaam zijn om de centrale te besturen. Deze licentie wordt pas afgeleverd na een specifieke en intensieve opleidingscyclus, een doorgedreven training op een simulator en het afleggen van een examen in aanwezigheid van een onafhankelijk controleorgaan.

Elk jaar worden er interne en externe noodplanoefeningen georganiseerd, met de actieve betrokkenheid van de werknemers van de centrale.

Wist u dit? Onze kerncentrales beschikken over eigen opleidingscentra met een full-scope simulator die alle aspecten van de werking van de centrale getrouw reproduceert.

De nucleaire industrie, de strengst gecontroleerde industrie ter wereld

Onze kerncentrales worden frequent onderworpen aan zeer strenge externe controles, zowel nationaal als internationaal, die het veiligheidsniveau van de installaties nagaan vanuit een streven naar voortdurende verbetering.

De INES schaal, een communicatiemiddel


16035_Schema_INES_1330x500_NL_crop

De ongevallen van Three Miles Island (1979) en Tsjernobyl (1986) brachten aan het licht hoe moeizaam verantwoordelijken van de nucleaire sector met de pers en het grote publiek communiceerden. De noodzaak groeide om over een referentieschaal te beschikken die bij een nucleair incident of ongeval kon worden gebruikt. Zo is de INES schaal ontstaan.

De internationale INES schaal (International Nuclear Event Scale) rangschikt incidenten en ongevallen op een schaal van 1 tot 7. Die worden daarbij volgens drie criteria beoordeeld: de gevolgen voor de bevolking en het milieu, de gevolgen voor de centrale en de aantasting van de verdediging in de diepte. Gebeurtenissen zonder belang worden ingedeeld in de categorie “onder de schaal/niveau nul”.

Het is van essentieel belang om erop te wijzen dat deze schaal uitsluitend een communicatie-instrument is en dat het aantal INES-gebeurtenissen op zich niet mag worden gebruikt om het veiligheidsniveau van een nucleaire installatie te beoordelen.

De INES gebeurtenissen die zich voordoen, worden telkens officieel door onze centrales gemeld (Doel, Tihange).

U wil er meer over weten?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek ons laatste nieuws
Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Welkom op onze blog
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home