Een première voor België! De komende weken zullen 1.000 slimme watermeters worden geïnstalleerd in Antwerpse woningen. Die première is mogelijk dankzij het slimme netwerk dat ENGIE M2M uitrolt en beheert, op basis van de wereldwijde connectietechnologie van Sigfox voor 'The Internet of Things'.

ENGIE M2M Water-link NL jbcDe huidige tellers meten het waterverbruik bij particulieren. Maar dat is dan ook hun enige functie. Ze zijn niet in staat om de stand door te geven, en ook niet om overmatig verbruik of lekken te detecteren. De oplossing? Ze vervangen door slimme tellers.

Slimme tellers 1 jaar lang op de testbank

De eerste slimme watertellers in België worden binnenkort geïnstalleerd: in Antwerpen krijgen een duizendtal woningen er één. Daarnaast zijn een twintigtal slimme tellers gereserveerd voor industriële aansluitingen.

Die eerste tellers zullen een jaar lang worden uitgetest. Indien tijdens die proefperiode de doelstellingen gehaald worden, zullen over een periode van drie tot vier jaar nog eens 205.000 van die tellers worden geïnstalleerd. Wat erop neerkomt dat tegen eind 2020 elke Antwerpenaar een slimme meter in huis zou moeten hebben.

Het initiatief voor die première komt van Water-link, de Antwerpse drinkwatermaatschappij, Hydroko, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kleppen voor tellers, en ENGIE Fabricom.

Het ENGIE M2M-netwerk aan de knoppen

De slimme tellers communiceren met Water-link via het netwerk dat ENGIE M2M uitbouwt en beheert met behulp van de connectiviteitsoplossing van Sigfox voor 'The Internet of Things'.

Sigfox staat volledig los van bestaande communicatienetwerken zoals die voor smartphones. Op dit netwerk verloopt de communicatie in twee richtingen: de meters versturen niet alleen boodschappen op het netwerk, ze kunnen er ook ontvangen. Ze kunnen dus van op afstand worden bediend.

Bovendien gebruikt Sigfox een speciale bandfrequentie waarmee de golven zelfs in moeilijk bereikbare plaatsen kunnen doordringen, zoals kelders in stedelijke gebieden.

Daar komt nog bij dat de batterijen in de meters uitzonderlijk lang meegaan, omdat de technologie van Sigfox 200 tot 600 keer minder stroom verbruikt dan de klassieke cellulaire netwerken.

De voordelen van slimme meters

De gegevens die de slimme meters via het net van ENGIE M2M doorsturen, worden verzameld door Hydroko en geanalyseerd door Water-link. Die gegevens zullen het leven van de gebruikers en de netwerkbeheerder vergemakkelijken. Hoe?
  • Meer comfort: de gebruiker moet niet langer de stand doorgeven of thuis zijn voor het aan- of afsluiten van een meter. Alles wordt beheerd via het netwerk en de slimme meter.
  • Opvolging van verbruik: geen onaangename verrassing meer wanneer de factuur in de bus valt. U weet in real time hoeveel u verbruikt.
  • Minder schade: bij een breuk in de leiding of wanneer vorst dreigt, kan de meter bijvoorbeeld snel van op afstand worden afgesloten. Hij maakt het ook mogelijk lekken te detecteren en meteen een interventieteam uit te sturen.
  • Meer veiligheid: met de slimme meter is het risico op fraude gevoelig kleiner en is er niet langer gevaar dat de klant oplichters aan de deur krijgt die zich uitgeven voor werknemers van de watermaatschappij.
  • Duurzaam beheer: een nauwgezette opvolging van het waterverbruik zet ook aan tot een rationeler gebruik van water.
Digitaliseren om "jouw energie elke dag beter" te maken

De digitalisering is een van de vier pijlers in de strategie van ENGIE Electrabel om "jouw energie elke dag beter" te maken. Het investeren in en ontwikkelen van een draadloos netwerk dat slimme voorwerpen met elkaar verbindt, was dan ook nodig om in België de applicaties te laten werken die bij die voorwerpen horen.

Het project Water-link is een eerste concreet voorbeeld van het gebruik van de globale connectiviteitsoplossing van Sigfox. Een tiental andere innovatieve en zeer concrete applicaties zitten in de pijplijn en zullen weldra geïntroduceerd worden. Ze zullen onder meer zorgen voor een rationeler beheer van energie en onderhoud en, last but not least, helpen de factuur beter onder controle te houden! ENGIE Electrabel zal samen met ENGIE M2M, ENGIE Cofely en ENGIE Fabricom de talrijke diensten en oplossingen commercialiseren die bij deze uiterst performante technologie horen.

24.06.2016