Het Greensky park langs de E40 Brussel-Luik telde tot nu toe zeven windmolens. Het bijzondere aan dit park is dat het voornamelijk het spoorwegverkeer bevoorraadt. Zopas werden negen nieuwe windmolens geïnstalleerd. Op termijn zal Greensky er 25 tellen. Nog meer groene stroom om treinen te laten rijden!

Infrabel jbcHet Greensky windmolenpark, dat er kwam in partnerschap tussen ENGIE Electrabel en drie publieke partners, neemt uitbreiding. Zopas werden negen windmolens langs de E40 op het grondgebied van de gemeenten Lincent, Orp-Jauche, Hélécine en Hannut toegevoegd aan de zeven windmolens die al waren gebouwd in Gingelom. Met een capaciteit van 18 MW en een hoogte van 150 meter zullen ze elk jaar 58.000 MWh produceren, wat overeenstemt met het jaarverbruik van zo’n 16.000 gezinnen. Hiermee wordt een uitstoot van 26.000 ton CO2 per jaar vermeden. Kostprijs van de investering: 30 miljoen euro.

170 treinen per dag

Het Greensky park is uniek in zijn soort. De stroom die het produceert, wordt rechtstreeks op het spoorwegnet van Infrabel geïnjecteerd om de treinen lokaal van elektriciteit te voorzien. Dankzij de 16 windmolens van Greensky worden dagelijks 170 treinen gedeeltelijk gevoed op de HST-lijn Leuven-Luik en op de klassieke lijnen Leuven-Luik en Landen-Hasselt.

Op termijn zal het Greensky park één van de grootste onshore windmolenparken van België worden met 25 windmolens verspreid over zes gemeenten, vier provincies en twee gewesten.

Groene doelstellingen opwaarts bijgesteld

Met de uitbreiding van het Greensky park zet de Groep ENGIE een belangrijke stap in haar ambitie om de grootste Belgische producent van hernieuwbare energie te blijven. Ze bevestigt haar voornemen om haar capaciteit in onshore windenergie uit te breiden. ENGIE stelt zich tot doel om ten minste 60 MW per jaar te installeren tot in 2021 en om tegen 2020 te beschikken over een geïnstalleerde capaciteit van 500 MW (in plaats van de 400 MW die was aangekondigd in 2015).

In 2017 zullen 26 bijkomende windmolens worden gebouwd (inclusief die van Greensky) om zo de geïnstalleerde capaciteit op 329 MW te brengen, waarvan 229 MW in Vlaanderen en 100 MW in Wallonië.

ENGIE voert een strategie gericht op de betrokkenheid van de bewoners – die konden via de coöperatieve Electrabel CoGreen al investeren in 17 windprojecten bij hen in de buurt –, van de bedrijven en van de lokale besturen. ENGIE richtte samen met een aantal gemeenten, steden en intercommunales drie belangrijke publiek-private samenwerkingen op. Greensky is er daar een van. Het is een partnerschap tussen ENGIE Electrabel (50%), Infrabel (10%), de intercommunale IBE (17%) en de stad Sint-Truiden (23%), die resoluut inzet op groene energie.

De nieuwe windmolens van Greensky worden ingehuldigd op 6 juni 2017 door François Bellot, federaal minister van Mobiliteit en Transport.

Meer informatie over de windprojecten van ENGIE Electrabel is te vinden op de blog windenergie.

02.06.2017