De mascottes van ENGIE, zijn opgetogen. Ze kregen een brief van bpost: “Geachte Meer en Minder, wij hebben het genoegen jullie op 3 juli uit te nodigen op de plechtige ingebruikname van onze 6.500 nieuwe zonnepanelen.” De zonnepanelen op de daken van twee sorteercentra zullen de elektriciteitsfactuur met 13% verminderen en de investering voor bpost bedraagt… 0 euro!

ENGIE Electrabel bpost zonne-energie énergie solaire jbcbpost koesterde ambitieuze plannen: het milieuvriendelijkste postbedrijf van Europa worden. En dat doel heeft het bedrijf bereikt, onder andere door vier jaar geleden 15.000 m² aan zonnepanelen te installeren op het dak van haar sorteercentrum in Gent. Dat kon nog beter, vond bpost. Dus nam het op 3 juli 2017 niet minder dan 6.500 nieuwe zonnepanelen in gebruik, op de daken van de sorteercentra in Charleroi (Fleurus) en Luik (Awans). De nieuwe panelen verdubbelen zelfs de zonne-energiecapaciteit van het bedrijf!

Een installatie voor 0 euro

Het gecumuleerde vermogen van de twee nieuwe installaties bedraagt bijna 2 MWp. Elk jaar opnieuw zullen ze ongeveer 1.700.000 kWh produceren, of het equivalent jaarlijks verbruik van circa 500 gezinnen. Deze productie zal grotendeels lokaal verbruikt worden. De panelen voorzien in 20% van de stroom die de twee sorteercentra verbruiken en ze zullen hun elektriciteitsfactuur naar schatting met 13% doen dalen.

bpost heeft voor dit project een beroep gedaan op ENGIE Electrabel, toonaangevend op het gebied van de energietransitie, met duurzame en innoverende oplossingen voor haar klanten. Het postbedrijf kreeg het advies om voor ENGIE Sun4Business te kiezen, een derde-investeerdersformule.

In de praktijk betekent dit dat bpost geen euro heeft uitgegeven voor haar zonnepanelen. Het bedrijf heeft haar daken ter beschikking gesteld van ENGIE Electrabel. Daarna investeerde ENGIE Sun4Business in de installatie en zorgt voor de uitbating van het zonnepanelenpark. Het zal 10 jaar groene energie aan bpost leveren tegen gunstige voorwaarden. Vervolgens zal bpost de eigenaar van de installaties worden.

Punt van overeenkomst: de energierevolutie

Een postsorteercentrum verwerkt dagelijks ongeveer 10,5 miljoen brieven en 100.000 pakjes. Dat lukt alleen maar met de logistieke expertise van de bpost-medewerkers en geavanceerde technologie die steunt op een duurzaam energiebeleid.

Een belangrijk punt van overeenkomst tussen bpost en ENGIE is hun streven naar een efficiënter en milieuvriendelijker energiebeheer. “De installatie die wij nu bij bpost in gebruik nemen, illustreert perfect de strategie van de Groep ENGIE om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van wat wij gerust de energierevolutie mogen noemen”, zegt Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux. “Wij hebben met ENGIE Electrabel en de partner voor zonne-energie ENGIE Sun4Business de ambitie om tegen 2020 meer dan 60 MWp geïnstalleerd vermogen te bereiken in België. Als grootste groene stroomproducent (614 MW) van het land en ondersteund door 17.000 experten in België, past dit volledig binnen ons objectief om te blijven investeren in groene energie en het voortouw te nemen in de energietransitie.”

Met deze nieuwe zonnepaneleninstallatie is bpost in elk geval goed gewapend om opnieuw tot het milieuvriendelijkste postbedrijf van Europa te worden uitgeroepen. Dat zou dan voor het vierde jaar op rij zijn!

Koen Van Gerven, CEO van bpost: “Onze doelstelling is om elke brief en elk pakje met zo weinig mogelijk impact op het milieu uit te reiken en dit dankzij een globale groene aanpak van onze voertuigen en gebouwen. De samenwerking met ENGIE helpt ons niet enkel aan de ‘United Nations Sustainable Development Goals’ te bouwen, ze stelt ons ook in staat om onze reputatie als meest groene postale operator elke dag waar te maken.”

07.07.2017