Vorige vrijdag brachten twee ministers van de Waalse regering een bezoek aan de centrale van Coo-Trois-Ponts. De ministers Paul Magnette en Jean-Claude Marcourt stelden vast dat deze centrale een sleutelrol vervult in de stabiliteit op het net en in de energietransitie – het stokpaardje van ENGIE Electrabel.

ENGIE Electrabel centrale van Coo centrale de Coo jbcOmdat wij in de toekomst energie anders zullen produceren en verbruiken dan nu, stortte de Groep ENGIE zich resoluut op de energietransitie. Ze wil op dat gebied immers wereldleider worden. Maar deze transitie begint eerst en vooral in België, en meer bepaald in Wallonië. Door innovatieve diensten op maat te bieden, en massaal te investeren in nieuwe hernieuwbare productiecapaciteit en energieopslag toont ENGIE Electrabel dat het vastbesloten is om zijn activiteit in Wallonië een centrale plaats te geven in de energietransitie. Het constructieve bezoek van de Waalse ministers was bovendien een gelegenheid om een balans op te maken van de verschillende projecten. Het ging daarbij meer bepaald over de ambities voor de site van Coo-Trois-Ponts, die een concreet bewijs zijn van dit streven naar groenere energie.

De ambities voor de centrale van Coo

Met haar maximumcapaciteit van 1.164 megawatt is de centrale van Coo-Trois-Ponts van essentieel belang voor het evenwicht op het Belgische net. De spaarbekkencentrale is immers op dit ogenblik de enige mogelijkheid om elektriciteit op grote schaal op te slaan. De turbines kunnen op elk moment worden opgestart om een plotse productiedaling op te vangen of om overtollige elektriciteit te verbruiken.

Er zou in Coo trouwens nog een derde bovenbekken kunnen worden aangelegd en verbonden met twee extra turbines met een totale capaciteit van 600 megawatt. Zo'n project kan enkel worden uitgevoerd als er een duidelijk en stabiel wettelijk en economisch kader op lange termijn bestaat. Sommige elementen zetten vandaag een rem op de activiteit van de elektriciteitsopslag in België en moeten daarom worden herbekeken. Bijvoorbeeld de nettarieven of de heffingen die, anders dan in de buurlanden, de opslag in België specifiek belasten.

Zonne- en windenergie in Coo

Naast de aanleg van een derde bekken wil ENGIE Electrabel op de site van Coo-Trois-Ponts ook zonne- en windenergie gaan produceren. Die productie zou direct kunnen worden verbonden met de elektrische en opslaginstallaties van de centrale. Er zouden 17.000 zonnepanelen kunnen worden opgesteld langs het tweede bekken, dat perfect naar het zuiden is gericht. Om haar ambitie – een verdubbeling van de windcapaciteit tegen 2020 – te verwezenlijken, wil de onderneming ook een park van zes windmolens bouwen op de heuvels van de gemeente Trois-Ponts. Dat kan bij voorkeur gebeuren in partnerschap met de lokale bewoners, autoriteiten en verenigingen. Er werd reeds een overeenkomst voor gezamenlijke ontwikkeling gesloten met de burgercoöperatie ‘Courant d’Air’ om de omwonenden de kans te bieden te investeren in de ontwikkeling, de financiering en de exploitatie van hun park. Een mooi voorbeeld van een participatief project.

Ontdek in beelden de energie van morgen in Coo.

22.08.2016