Centrale maakt deel uit van 1.000 MW extra capaciteit die Electrabel heeft vrijgemaakt voor de winter.

 

Een deel van de elektriciteitscentrale van Langerlo in Genk is sinds 15 november opnieuw operationeel. Het gaat om twee gasturbines, met elk een vermogen van 44 MW. De eenheden zullen heel de winter lang beschikbaar zijn om elektriciteit te produceren indien dat nodig zou zijn. Het inzetten van de gasturbines is een van de acties die Electrabel heeft voorgesteld om bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid deze winter. 

 

Electrabel heeft een akkoord ondertekend met de eigenaars van de elektriciteitscentrale van Langerlo – Global Estate Group – om twee gasturbines opnieuw op te starten deze winter. De twee eenheden hebben samen een vermogen van 88 MW en kunnen ongeveer 200.000 gezinnen van elektriciteit voorzien. De elektriciteitscentrale is al enkele jaren buiten gebruik en bestond naast de gasturbines ook uit een steenkoolcentrale die intussen ontmanteld is. Enkel de gasturbines worden deze winter weer in gebruik genomen. De eenheden tonen een grote flexibiliteit en kunnen heel snel ingezet worden van zodra het elektriciteitsnet er nood aan heeft.

 

De vergunningen voor het uitbaten van de twee gasturbines zijn toegekend. Om de eenheden weer gebruiksklaar te maken, zijn de nodige testen uitgevoerd op de site. Een twintigtal medewerkers van Electrabel, die vroeger tewerk gesteld waren in de centrale van Langerlo en die bijgevolg een grote meerwaarde betekenen voor dit project, zijn ingeschakeld voor het uitbaten van de turbines deze winter.

 

Het inzetten van de gasturbines van de centrale van Langerlo is een van de acties die Electrabel begin oktober heeft voorgesteld om bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid deze winter. Het bedrijf maakte een extra capaciteit vrij van meer dan 1.000 MW, waarvan meer dan 250 MW afkomstig is van generatoren op eigen en andere sites zoals Langerlo.

 

Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux:De situatie van deze winter in België is ongebruikelijk. Naast het in evenwicht brengen van onze eigen portefeuille, doen we er alles aan om bij te dragen aan het globaal evenwicht op het elektriciteitsnet en aan de bevoorradingszekerheid van België.”

 

Wim Dries, burgemeester Genk:Stad Genk is tevreden dat oud-medewerkers van de centrale van Langerlo hun ervaring en kennis deze winter kunnen inzetten. De creatie van 88 MW extra verkleint de kans dat er effectief tot afschakeling moet worden overgegaan. Dat is goed nieuws voor Limburg, want heel wat van de ons omliggende gemeenten maken deel uit van schijf 8, die het eerst wordt afgeschakeld.”

 

Duurzaam bedrijventerrein in het vooruitzicht

In april van 2017 legde NV Langerlo de boeken neer. Het 25 hectare grote terrein aan Genk Zuid, dat in handen kwam van Global Estate Group, lag er sindsdien verlaten bij. Begin dit jaar gaf de stad Genk groen licht aan de West-Vlaamse projectontwikkelaar Global Estate Group en aan Martens Demolition Company om de installaties en gebouwen te slopen. In de plaats komt een gloednieuw bedrijvenpark.

 

Kathleen Dewulf, projectontwikkelaar Global Estate Group: “De afbraakwerken moeten binnen de drie jaar achter de rug zijn. Na de sloop kunnen we de werken starten om de site om te toveren tot een bruisend bedrijventerrein met duurzame industrie.”

 

Perscontacten:

ENGIE Electrabel                                     Stad Genk                                             Global Estate Group
Hellen Smeets                                     Vanessa Broux                                 Kathleen Dewulf
+32 2 519 51 69                                 +32 89 65 36 00                             +32 489 20 30 25                 
hellen.smeets@engie.com                 vanessa.broux@genk.be                    kathleen.dewulf@globalestategroup.eu