De Stichting werd in 2010 in Frankrijk opgericht en heeft al bijna 200 projecten in 30 landen gesteund. In 2013 werd er een Belgisch selectiecomité samengesteld. Sinds de oprichting heeft het 26 projecten gesteund en zo 40.000 kinderen geholpen. Tijd om de balans op te maken met Mathieu Vandenbroecke, Sponsorship Manager van de Stichting en verantwoordelijk voor de Belgische projecten.

Fondation ENGIE Stichting jbcWat is de opdracht van de Stichting ENGIE in België?

Mathieu Vandenbroecke: “We focussen ons op kinderen en jongeren. We helpen concreet Belgische verenigingen die ijveren voor de integratie van kinderen en jongeren door opleiding, sport en cultuur. Zoals onze andere mecenaatsacties maakt de Stichting deel uit van het beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen van ENGIE. De Stichting werd in 2010 in Frankrijk opgericht, maar heeft sinds juni 2013 een Belgisch selectiecomité voor projecten die enkel op ons land betrekking hebben. De Stichting ENGIE maakt het mogelijk een gezicht te geven aan het maatschappelijk engagement van onze Groep en al onze medewerkers. Sommigen van hen doen sociaal vrijwilligerswerk.”

De hulp is niet louter financieel…

M.V.: “Dat klopt. Elk jaar schenkt de Stichting ons een bedrag van 500.000 euro om hulp te bieden aan Belgische verenigingen die aan onze criteria voldoen. Behalve dat geld stelt de Groep ENGIE echter ook zijn expertise ter beschikking. En die van zijn 18.000 medewerkers in België. We kunnen bijvoorbeeld gratis een energieaudit van de gebouwen van de verenigingen uitvoeren. Of communicatieadvies verlenen om hen te helpen een persbericht te schrijven of een persconferentie te organiseren. De hulp kan ook materieel zijn. We hebben gratis tickets voor voetbalwedstrijden die we aan de kinderen van de verenigingen kunnen geven. Dankzij ons partnerschap met het Magritte Museum kunnen we bezoeken organiseren. We kunnen de verenigingen ook helpen nieuwe sponsors te vinden of partnerschappen te sluiten met andere verenigingen waarmee ze gezamenlijke projecten voor jongeren kunnen opzetten.”

U had het over een Belgisch selectiecomité. Hoe is dat samengesteld?

M.V.: “Het basisidee was personen met verschillende expertise en achtergronden te verzamelen. Er zijn experts van de Groep ENGIE en personen van buiten de Groep, zoals Eric Van Cutsem, professor oncologie aan de KU Leuven, en Marianne Wagner, consulente filantropie. Maar ook Pierre Kroll of Jacques Borlée, die ik niet hoef voor te stellen… Door deze diversiteit aan competenties in het selectiecomité kunnen we de projecten op een dynamische en professionele manier begeleiden, volgen en evalueren.”

Wat is de Belgische balans van de Stichting sinds 2013?

M.V.: “We hebben 26 projecten gesteund. Daarmee hebben we zo’n 40.000 kinderen geholpen in de drie gewesten van het land! Het zijn allemaal verenigingen die ijveren voor de integratie van kinderen en jongeren door opleiding, sport en cultuur. Ik kan ze uiteraard niet allemaal opsommen in dit artikel. De projecten variëren van de opvang van personen met een handicap tot afstandsonderwijs voor zieke kinderen en de integratie van kansarme kinderen dankzij het circus.”

Is de hulp beperkt in de tijd?

M.V.: “We sluiten partnerschappen van een jaar. Maar dat betekent niet het einde van het partnerschap na twaalf maanden. We begeleiden het project, evalueren het en, zo mogelijk, verlengen we het partnerschap.”

Wil je een project indienen? Surf dan naar www.projets.fondation-engie.com.

Lees ook:

18.03.2016